Junnunmäen tuulivoimahankkeen kysely lähiseudun asukkaille, loma-asukkaille ja toimijoille

Tältä sivulta pääset vastaamaan Junnunmäen tuulivoimahankkeen nettikyselyyn. Palautteesi on meille arvokas. Kiitos, kun vastaat kyselyyn!

Kysely on auki 8.12.2023 saakka. Voit siirtyä kyselyyn alla olevan linkin kautta.

wpd Finland Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Kuopion kaupungin ja Tervon kunnan alueille. Hankkeessa rakennettaisiin enintään 34 tuulivoimalaa Junnunmäen alueelle, minkä lisäksi sinne tulisi tarvittavat huoltotiet ja liityntä sähköverkkoon. Tuulivoimahanke liitettäisiin voimajohdolla joko Alapitkän sähköasemalle Lapinlahdella tai tulevalle Kuopion sähköasemalle.

Hanke ja sähkönsiirron vaihtoehdot on esitelty hankekuvauksessa ja kartoilla, joihin voit tutustua alla olevien linkkien kautta. Asukaskyselyn tueksi on myös laadittu havainnekuvia – voit tutustua niihinkin tarkemmin linkkien kautta.

Siirry vastaamaan asukaskyselyyn

Verkkokysely on avoin kaikille. Kysely on lisäksi lähetetty kirjeitse osoitepoiminnan perusteella asuintalouksille ja loma-asuntojen omistajille noin viiden kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Lisäksi kyselyn saa satunnaisotannalla noin kolmasosa asuintalouksista ja loma-asuntojen omistajista 5-10 kilometrin etäisyydellä hankealueesta. Asukaskyselyn toteuttaa Alusta Consulting Oy wpd Finlandin toimeksiantona.

Onko mielessä kysymyksiä asukaskyselyyn liittyen? Ota yhteyttä Heli Kotilaiseen, p. 041 314 7022, heli.kotilainen@alustaconsulting.fi. Tuulivoimahankkeeseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä wpd:n Tiinaan tai Emmaan, yhteystiedot löydät oikealla olevasta palkista.

Havainnekuvat

Asukaskyselyn tueksi on laadittu havainnekuvia Junnunmäen tuulivoimahankkeen toteutusvaihtoehdoista eri ilmansuunnista hankealueen ympäristöstä. Kuvauspaikat on merkitty havainnekuvamateriaalin etusivulla olevalle kartalle.

Havainnekuvat tehdään tuulivoimaloiden mallintamiseen erikoistuneella WindPro-ohjelmalla. Tuulivoimaloiden pyyhkäisykorkeus havainnekuvissa on 300 metriä (voimalan napakorkeus on 200 metriä ja lavan pituus 100 metriä). Tutustu havainnekuvamateriaaliin:

Havainnekuvia