Suurhiekka

Sijainti

Suurhiekan merituulipuistoalue sijaitsee Iin edustalla, Hailuodon pohjoispuolella Suurhiekan matalikolla, noin 25 km rannikolta. Etäisyys lähimpään vapaa-ajan asutukseen on noin 10 kilometriä. Tuulipuiston hankealueen koko on noin 5900 hehtaaria.

Hanke

Tuulipuistoon on suunniteltu rakennettavan 80 tuulivoimalaa, kukin teholtaan noin 5 MW. Voimaloiden on arvioitu tuottavan sähköä noin 1500 GWh vuodessa, joka vastaa 300 000 ei-sähkölämmitteisen asunnon vuotuista kulutusta. (Keskimääräinen talous kuluttaa sähköä vuodessa noin 5MWh). Suomen kokonaissähkönkulutus on vuodessa noin 85 TWh (= 85 000 000 MWh). Tornit ovat korkeudeltaan noin 100 metriä, roottorin halkaisija noin 120 metriä ja tuulivoimaloiden keskinäinen etäisyys keskimäärin noin 1000 metriä. Rakennusvaiheen odotetaan alkavan aikaisintaan vuonna 2016.

Projektivaihe

Projekti on kolmannessa vaiheessa. YVA- ja vesilupamenettelyt ovat päättyneet. Rakennuslupien edellyttämä yleiskaavamenettely on meneillään.

Ensimmäisessä vaiheessa alueesta tehdään käyttöoikeussopimukset maanomistajien tai vesialuiden haltijoiden kanssa. Toisessa vaiheessa toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jossa selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristölle sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille. Toiseen vaiheeseen kuuluu myös kaavoituksen toteuttaminen. Kolmannessa vaiheessa hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat, jotta voidaan siirtyä neljänteen vaiheeseen, itse tuulipuiston rakentamiseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten rakennuslupien myöntäminen Suurhiekan merituulipuistiolle edellyttää maakuntakaavavarauksen lisäksi suunnittelutarveratkaisua tai oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadintaa.

Suurhiekka Offshore Oy on tehnyt Iin kunnalle aloitteen tuulivoimaosalyeiskaavoituksen käynnistämisestä Suurhiekan alueella, jonka Iin kunnanhallitus hyväksyi 14.5.2013.

Kaavoitus käynnistyi 24.6.2013, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville.

Voit tutustua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan alla olevasta linkistä:

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.6.2013:
Lataa pdf (4,2 MB)

Linkki Iin kunnan www-sivuille:

Viralliset ilmoitukset > Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava

www.ii.fi/

 

Suurhiekan lupamenettelyt

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi Suurhiekan merituulipuistohankkeelle, ensimmäisenä avomerihankkeena Suomessa, vesilain mukaisen luvan 21.2.2011. Lupapäätöksestä tehtiin yksi valitus, jonka Vaasan hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 13.3.2012. Lupapäätös on lainvoimainen.

Linkkejä:

Suurhiekan YVA-menettely

Suurhiekan tuulipuiston vaikutukset ympäristöön on arvioitu laajasti. Tutustu oheisten linkkien kautta YVA-menettelyn aineistoon.

YVA ry:n vuoden Hyvä YVA-palkinto Suurhiekan merituulipuiston YVA:lle (2010)

Lehdistötiedote 24.3.2010

Yhteysviranomaisen lausunto Suurhiekan meritulipuiston YVA-selotuksesta (2009)

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto 24.8.2009 (pdf, 400 kB)

Suurhiekan merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostus YVS (2009)

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (PDF 11,5 MB) 

Uusi reittivaihtoehto C (2008)

Yleistötilaisuudessa ehdotettu uusi sähkönsiirron reittivaihtoehto
Muutokset ilmajohtoreittivaihtoehdossa Kemin ja Simon Karsikossa

Suurhiekan merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVO) 2007

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Sähkönsiirron reittivaihtoehdot, täydennys
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto arviointiohjelmasta

 Lakisääteinen YVA-menettely

Lue lisää, mitä tarkoittaa YVA-menettely

Suurhiekan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen erillisselvitykset

Suurhiekan merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tehty merkittävä joukko erillisselvityksiä. Oheisista linkeistä pääset tutustumaan näihin selvityksiin:

Kalastus kalasto ja vesiluonto

Luonto ja Natura

Linnusto

Melu

Maisema ja havainnollistaminen

Asukaskysely

Suurhiekan valokuvasovitteet ja animaatiot

Tältä sivulta löydät Suurhiekan merituulipuistosta tehtyjä valokuvasovitteita sekä animaatioita.

Animaatiot

Valokuvasovitteet