27.03.2012

Ailangantunturin tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely etenee suunnitellusti. Finavian joulukuussa julkistamat uudet lentoestekorkeuspinnat eivät enää rajoita hankkeen toteuttamista.

wpd Finland Oy suunnittelee enintään 11 voimalasta koostuvaa tuulipuistoa Kemijärven Ailangantunturille. Hankkeen YVA-menettely käynnistyi alkuvuodesta 2011.

Suomen ilmailuliikenteen turvallisuudesta ja sujuvuudesta vastaava Finavia Oyj julkisti keväällä 2011 paikkatietoaineiston, jossa esitettiin lentoesteiden maksimikorkeudet merenpinnasta koko Suomen alueella. Lentoestekorkeuspinnat rajoittivat korkeiden rakennusten, mukaan lukien tuulivoimalat, enimmäiskorkeuksia laajoilla alueilla lentokenttien ympäristössä. Erityisen voimakkaita rajoituksia esiintyi ympäristöstään korkealle kohoavilla tunturi- ja vaara-alueilla. Ailangantunturin alue sisältyi Rovaniemen lentokenttää ympäröivään laajaan alueeseen, jolla tuulivoiman rakentaminen korkealle kohoavien vaarojen lakialueille vaikutti korkeusrajoituksen vuoksi käytännössä mahdottomalta. wpd Finland Oy päätti tällöin viivästää Ailangantunturin hankkeen YVA-selvityksiä, kunnes lentoesterajoitusmääräyksiin saataisiin muutoksia.

15.12.2011 Finavia julkisti uudet lentoestekorkeuspinnat, jolloin korkeusrajoitus Ailangantunturilla poistui. ”Olemme tyytyväisiä Finavian uudesta linjauksesta. Voimme nyt jatkaa Ailangantunturin hankkeen YVA-menettelyä ja kaavoitusta lähes alkuperäisen aikataulun mukaisesti”, toteaa toimitusjohtaja wpd Finland Oy:n toimitusjohtaja Esa Holttinen. ”Olemme tänään keskustelleet hankkeen etenemisestä kaupungin teknisen osaston kanssa. YVA-menettely etenee YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon mukaisesti, ja osayleiskaavan laatiminen on käynnistymässä lähiaikoina. YVA-selostus ja kaavaluonnos tulevat nähtäville loppuvuodesta.”