Pyhäjoki - Karhunnevankankaan tuulipuisto

Sijainti

Pyhäjoen Karhunnevankankaan suunnittelualue sijaitsee noin 12 kilometriä kunnan keskustasta kaakkoon, Pyhäjoen ja Yppärin välisellä metsäalueella. Tuulipuiston suunnittelualueen koko on noin 2600 hehtaaria.

Hanke

Karhunnevankankaan tuulivoimapuistoon pystytetään yhteensä 33 tuulivoimalaa, kukin teholtaan noin 5,7 MW. Puiston arvioidaan tuottavan vuosittain noin 600 – 700 GWh sähköä, joka vastaa hieman alle prosenttia Suomen sähkökulutuksesta.

Hankkeessa on tehty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa on selvitetty hankkeen vaikutukset ympäristöön. YVA-menettely on saatu päätökseen alkukeväästä 2016. Hankkeen osayleiskaava hyväksyttiin Pyhäjoen kunnanvaltuustossa joulukuussa 2016 ja se sai lainvoiman tammikuussa 2017. Hankkeelle myönnettiin rakennusluvat 250 metriä korkeiden voimaloiden rakentamiselle keväällä 2020.

Projektivaihe

Wpd on solminut sähkönhankintasopimuksen (PPA) UPM Kymmene Oyj:n kanssa, jonka myötä projekti on siirtynyt rakentamisvaiheeseen. Tuulivoimapuiston perusinfraa, kuten tiestö ja nostokentät, on rakennettu vuosien 2021 ja 2022 aikana. Tuulivoimaloiden pystytystyöt aloitettiin vuonna 2022 ja hankkeen odotetaan olevan täysin toiminnassa kesän 2023 aikana.

Keväällä 2021 aloitettiin ilmajohdon ja sähköaseman rakentaminen ja ne saatiin valmiiksi vuoden 2022 aikana. Voimajohdon lunastustoimitus on vielä kesken ja odotetaan päättyvän vielä vuoden 2023 aikana.

Voimaloiden roottorin halkaisija on 163 metriä ja kokonaiskorkeus 240 metriä.

Lisätietoja hankkeen YVA-menettelystä:

Karhu YVA

Lisätietoja hankkeen kaavoituksesta:

Karhu OYK