Pyhäjoki - Karhunnevankangas tuulipuisto

Sijainti

Pyhäjoen Karhunnevankankaan suunnittelualue sijaitsee noin 12 kilometriä kunnan keskustasta kaakkoon, Pyhäjoen ja Yppärin välisellä metsäalueella. Tuulipuiston suunnittelualueen koko on noin 2590 hehtaaria.

Hanke

Karhunnevankankaan hankealueelle on suunniteltu rakennettavan 33 tuulivoimalaa, kukin teholtaan noin 5 – 6 MW. Puiston arvioidaan tuottavan vuosittain noin 600 – 700 GWh sähköä, joka vastaa noin 30 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta.

Hankkeessa on tehty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa on perusteellisesti selvitetty asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön. YVA-menettely on saatu päätökseen alkukeväästä 2016. Yleiskaava hyväksyttiin Pyhäjoen kunnanvaltuustossa joulukuussa 2016 ja se sai lainvoiman tammikuussa 2017. Hankkeelle myönnettiin ympäristölupa alkukesästä 2017 ja rakennusluvat saatiin joulukuussa 2017. Hankkeelle on myönnetty poikkeusluvat 250 m korkuisten voimaloiden rakentamiselle alkuvuodesta 2020.

Projektivaihe

Wpd on solminut sähkönhankintasopimuksen (PPA) UPM Kymmene Oyj:n kanssa, jonka myötä Projekti on siirtymässä rakentamisvaiheeseen. Tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan puuston poistolla loppukeväästä 2020. Tuulivoimapuiston rakentamiseen ja ylläpitoon tarvittavien teiden rakentaminen aloitetaan syksyllä 2020. Tuulivoimaloiden perustustyöt aloitetaan keväällä 2021. Kesällä 2021 aloitetaan Ilmajohdon ja sähköaseman rakentaminen. Vuoden 2022 aikana aloitetaan voimaloiden pystytys ja ne ovat tavoitteen mukaan tuotantokäytössä syksyllä 2022.

Hankkeen YVA-menettelystä löytyy lisätietoa linkistä: KarhuYVA
Hankkeen kaavoituksesta löytyy lisätietoa linkeistä: KarhuOYK