Pyhäjoki - Karhunnevankankaan tuulipuisto

Sijainti

Pyhäjoen Karhunnevankankaan suunnittelualue sijaitsee noin 12 kilometriä kunnan keskustasta kaakkoon, Pyhäjoen ja Yppärin välisellä metsäalueella. Tuulipuiston suunnittelualueen koko on noin 2600 hehtaaria.

Hanke

Karhunnevankankaan hankealueelle on suunniteltu rakennettavan 33 tuulivoimalaa, kukin teholtaan noin 5,7 MW. Puiston arvioidaan tuottavan vuosittain noin 600 – 700 GWh sähköä, joka vastaa noin 30 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta.

Hankkeessa on tehty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa on perusteellisesti selvitetty asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön. YVA-menettely on saatu päätökseen alkukeväästä 2016. Yleiskaava hyväksyttiin Pyhäjoen kunnanvaltuustossa joulukuussa 2016 ja se sai lainvoiman tammikuussa 2017.

Hankkeelle myönnettiin ympäristölupa alkukesästä 2017 ja rakennusluvat saatiin joulukuussa 2017. Hankkeelle on myönnetty poikkeusluvat maksimissaan 250 m korkuisten voimaloiden rakentamiselle alkuvuodesta 2020 ja myöhemmin samana vuonna rakennusluvat päivitettiin niiden mukaisiksi.

Projektivaihe

Wpd on solminut sähkönhankintasopimuksen (PPA) UPM Kymmene Oyj:n kanssa, jonka myötä projekti siirtyi rakentamisvaiheeseen.

Projekti on ollut rakentamisvaiheessa keväästä 2020. Tuulivoimaloiden perustustyöt aloitettiin keväällä 2021. Keväällä 2021 aloitettiin myös ilmajohdon ja sähköaseman rakentaminen. Vuoden 2022 kesän aikana aloitetaan voimaloiden pystytys ja tavoitteen mukaan ne otetaan tuotantoon syksyn 2022 loppuun mennessä. Suunniteltujen voimaloiden roottorin halkaisija on 163 metriä ja kokonaiskorkeus 240 metriä.

Lisätietoja hankkeen YVA-menettelystä:

Karhu YVA

Lisätietoja hankkeen kaavoituksesta:

Karhu OYK