Pyhäjoen Mäkikankaan tuulipuisto

Sijainti

Mäkikankaan tuulipuisto sijaitsee Pyhäjoella, noin 15 kilometriä Pyhäjoen keskustasta lounaaseen. Etäisyys lähimpään asutukseen on noin 1,5 kilometriä. Tuulipuiston hankealueen koko on noin 250 hehtaaria.

Hanke

Tuulipuistossa on 11 Nordex N117-tyyppistä tuulivoimalaa, kukin teholtaan 3 MW. Voimaloiden on arvioitu tuottavan sähköä noin 85 GWh vuodessa, joka vastaa noin 17 000 ei-sähkölämmitteisen asunnon vuotuista kulutusta (keskimääräinen talous kuluttaa sähköä vuodessa noin 5 MWh) tai melkein kolmikertaisesti Pyhäjoen kunnan vuosittaista kokonaissähkökulutusta. Suomen kokonaissähkönkulutus on vuodessa noin 85 TWh (= 85 000 GWh). Tornit ovat korkeudeltaan noin 140 metriä, roottorin halkaisija  117 metriä ja tuulivoimaloiden keskinäinen etäisyys noin 400–600 metriä.

Projektivaihe

Projekti on siirtynyt tuotantovaiheeseen.


Lataa Mäkikankaan tuulipuiston esittelyvideo tästä linkistä

Mäkikankaan tuulipuiston vaikutukset ympäristöön on arvioitu laajasti. Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset valmistuivat helmikuussa 2012 ja ne olivat nähtävillä lausuntoja ja mielipiteitä varten 15.3-16.4.2012. Arvioinnin tuloksia esiteltiin myös yleisötilaisuudessa 28.3.2012 Pyhäjoella. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi YVA-selostuksesta lausuntonsa 14.06.2012, mihin YVA-menettely päättyi.

Tutustu oheisten linkkien kautta YVA-menettelyn aineistoon.

 

Mäkikankaan tuulipuisto – ELY-keskuksen lausunto YVA-selostuksesta (kesäkuu 2012)

Mäkikankaan tuulipuisto – Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset (helmikuu 2012)

 

Mäkikankaan tuulipuisto – Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (tammikuu 2011)

Mäkikankaan tuulipuiston YVA-erillisselvitykset

Mäkikankaan tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tehty lukuisia erillisselvityksiä. Oheisista linkeistä pääset tutustumaan näihin selvityksiin:

Environ luontoselvitykset

Havainnekuvakooste

Yhteisvaikitukset

Kalajoen tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi (sisältäen osittain myös Mäkikankaan) 2012

Arkeologia

Leppakkoselvitys

Asukaskysely

Melu

Varjostus

Mäkikankaan tuulipuiston rakentaminen on edellyttänyt osayleiskaavan laatimista tuulipuistoalueelle. Pyhäjoen kunnanhallitus päättikin 11.4.2011 käynnistää osayleiskaavan laatimisen.

Kaavamenettely päättyi, kun Pyhäjoen kunnanvaltuusto hyväksyi Pyhäjoen puoleisen kaavaehdotuksen 19.12.2012 ja kaava on tältä osin sittemmin saavuttanut lainvoiman.

Kalajoen kaupungin puoleiselta osin kaavan on hyväksynyt Kalajoen kaupunki. Myös Kalajoen puoleinen osa kaavasta on saanut lainvoiman.

Voit tutustua kaavaehdotusaineistoon alla olevista linkeistä.

Mäkikankaan tuulipuiston yleiskaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto:

Liiteaineisto:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voit tutustua alla olevasta linkistä:

Mäkikankaan laajennus

Sijainti

Mäkikankaan tuulipuiston laajennus sijaitsee Kalajoen kaupungin alueella, nykyisen Mäkikankaan tuulipuiston eteläpuolella. Laajennuksen hankealueen koko on noin 220 hehtaaria. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 1,5-1,7 kilometrin etäisyydellä alueesta.

Hanke

Laajennusalueelle rakennetaan 3 tuulivoimalaa, kukin teholtaan noin 3 MW. Tuulivoimalat sijoittuvat alueelle noin 600 metrin etäisyydelle toisistaan.

Projektivaihe

Mäkikaavan tuulivoimapuiston osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen suunnittelu saatettiin vireille asettamalla hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville ajanjaksolle 19.3.-14.4.2015.

Voit tutustua laajennushankkeeseen tarkemmin alla olevista linkeistä