Palovaara, Pello

Sijainti

Palovaaran suunnittelualue sijaitsee Pellossa 24 km etäisyydellä kunnan keskustasta etelään, Ylitornion kunnan rajalla. Tuulipuiston suunnittelualueen koko on reilu 1320 hehtaaria.

Hanke

Palovaaran hankealueelle on suunniteltu rakennettavan 17 tuulivoimalaa, kukin teholtaan 5-6 MW. YVA-menettelyn yhteydessä tarkasteltiin myös mahdollisuutta sijoittaa 5 voimalaa läheisen Ahkiovaaran alueelle, mutta Ahkiovaaran hanketta ei päätetty edistää. Hankkeessa on tehty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely ja hanketta varten on laadittu yleiskaava.

Projektivaihe

Palovaaran tuulipuistohankkeen YVA- ja kaavamenettelyt ovat valmistuneet. Osayleiskaava on astunut voimaan syksyllä 2019. Tällä hetkellä haetaan teknisesti ja taloudellisesti kestävää ratkaisua hankkeessa tuotettavan sähkön siirrolle. Mikäli ratkaisu löydetään, siirtyy hanke voimajohdon suunnittelu- ja lunastusvaiheisiin.

Tuulipuistoprojektin eteneminen vaiheittain

1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista

2. vaihe: Selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja kaavamenettelyä

3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat

4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan