Länsi-Toholammen tuulipuisto

Sijainti

Länsi-Toholammen tuulipuiston suunnittelualueet sijaitsevat Toholammin kunnan alueella keskustaajamasta etelään, seututien 775 ja Kokkolan kaupungin rajan välissä. Tuulipuiston suunnittelualueiden koko on yhteensä noin 2600 hehtaaria.

Hanke

Hankekehitys on käynnistynyt Scandinavian Wind Energy SWE Oy:n (SWE) aloitteesta. Hankkeesta vastaava on wpd Finland Oy, mutta hanketta kehitetään yhteistyössä SWE:n kanssa.

Tuulipuistoon on suunniteltu rakennettavan 25 tuulivoimalaa, kukin teholtaan noin 3 MW. Hankkeessa on tehty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely ja sitä varten on laadittu myös tuulivoimayleiskaava. 25 tuulivoimalaa käsittävä kaava hyväksyttiin Toholammin kunnanvaltuustossa 2016. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.
Hyväksytyn kaavaselostuksen löydät
täältä

Projektivaihe

Projekti on toisessa vaiheessa eli YVA ja kaavoitus on valmistunut. Projektien ensimmäisessä vaiheessa alueesta tehdään käyttöoikeussopimukset maanomistajien kanssa. Toisessa vaiheessa selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille joko osana YVA- tai kaavamenettelyä. Toiseen vaiheeseen kuuluu yleensä vähintään kaavoituksen, usein myös YVA:n toteuttaminen. Kolmannessa vaiheessa hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat, jotta voidaan siirtyä neljänteen vaiheeseen, itse tuulipuiston rakentamiseen.

Lehdistötiedote 10.4.2013