Kalajoki – Tohkoja

Sijainti

Tohkojan tuulipuisto sijaitsee Kalajoella noin 4 kilometriä Kalajoen keskustaajamasta pohjoiseen. Tuulipuiston hankealueen koko on noin 1100 hehtaaria. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 1,2-1,3 kilometrin etäisyydellä alueesta. Hanke sijoittuu wpd:n Jokelan hankkeen välittömään läheisyyteen.

Hanke

Tuulipuistoon rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa 22 tuulivoimalaa, kukin teholtaan 3,3 MW. Tuulivoimalat sijoittuvat alueelle noin 400–600 metrin välein toisistaan. Voimalatyyppi on Vestas V117, ja voimaloiden kokonaiskorkeus on 195,5 metriä. wpd-konserni on ostanut hankkeen Fortumilta alkuvuodesta 2014. Tuulipuiston rakentaminen käynnistyi kesällä 2015 ja voimaloiden pystytykset saatiin valmiiksi syksyllä 2016.  Osayleiskaavassa on osoitettu 26 voimalan paikkaa, joista neljän voimalan ympäristölupien odotetaan saavan lainvoiman alkuvuodesta 2017.

Projektivaihe

Projekti on siirtynyt tuotantovaiheeseen.

Ensimmäisessä vaiheessa alueesta tehdään käyttöoikeussopimukset maanomistajien kanssa. Toisessa vaiheessa selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille (ympäristövaikutusten arviointimenettely). Toiseen vaiheeseen kuuluu myös kaavoituksen toteuttaminen. Kolmannessa vaiheessa hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat, jotta voidaan siirtyä neljänteen vaiheeseen, itse tuulipuiston rakentamiseen.

Tohkojan tuulipuiston vaikutukset ympäristöön on arvioitu kattavasti ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain mukaisessa YVA-menettelyssä (YVA, ympäristövaikutusten arviointi).

Ympäristövaikutusten arvioinnin selostukset valmistuivat tammikuussa 2012 ja ne olivat nähtävillä lausuntoja ja mielipiteitä varten 30.1.-16.3.2012. Arvioinnin tuloksia esiteltiin myös yleisötilaisuudessa 16.2.2012 Kalajoella. Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus antoi YVA-selostuksesta lausuntonsa 22.5.2012, mihin YVA-menettely päättyi.

Tutustu oheisten linkkien kautta YVA-menettelyn aineistoon.

Tohkojan tuulipuisto – ELY-keskuksen lausunto YVA-selostuksesta (toukokuu 2012)

Tohkojan tuulipuisto – Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset (tammikuu 2012)

Lakisääteinen YVA-menettely

Tohkojan kaavoitus

Tohkojan kaavoitus

Tohkojan tuulipuiston rakentaminen on edellyttänyt osayleiskaavan laatimista tuulipuistoalueelle. Osayleiskaavaprosessi käynnistyi 30.3.2011, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin nähtäville. Kaavamenettely päättyi, kun Kalajoen kunnanvaltuusto 25.6.2013 hyväksyi Tohkojan tuulipuiston osayleiskaavan, joka on sittemmin saavuttanut lainvoiman.

Tohkojan tuulipuiston osayleiskaavaan liittyvä aineisto