Kannuksen Kuuronkallion tuulipuisto

Sijainti

Kannuksen Kuuronkallion tuulipuiston suunnittelualue sijaitsee Kannuksen kaupungin alueella lähimmillään vähän yli 2 km etäisyydellä Kannuksen keskustasta etelään. Tuulipuistoalueen koko on noin 700 hehtaaria.

Hanke

Hankekehitys on käynnistynyt Scandinavian Wind Energy SWE Oy:n (SWE) aloitteesta. Hankkeesta vastaava on wpd Finland Oy, mutta hanketta kehitetään yhteistyössä SWE:n kanssa.

Tuulipuistoon on suunniteltu rakennettavan 14 tuulivoimalaa, kukin teholtaan noin 3 – 5 MW. Hankkeessa on tehty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely ja tuulivoimayleiskaava. Hankkeen YVA-menettely valmistui 2014 ja yleiskaava hyväksyttiin Kannuksen kaupunginvaltuustossa 11.5.2015. Kaava on saanut lainvoiman Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 1.6.2017.

Projektivaihe

Projekti on siirtynyt tuotantovaiheeseen

Kuuronkallion tuulipuiston vaikutukset ympäristöön on arvioitu kattavasti ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain mukaisessa YVA-menettelyssä (YVA, ympäristövaikutusten arviointi).

Ympäristövaikutusten arviointi käynnistyi ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) laatimisella keväällä 2013. YVA-ohjelma valmistui elokuussa2013 ja se toimitettiin YVA-yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. YVA-menettely käynnistyi virallisesti, kun ELY-keskus julkaisi YVA-ohjelmaa koskevan kuulutuksen 30.8.2013.

YVA-selostus valmistui elokuussa 2014, ja YVA-menettely päättyi yhteysviranomaisen lausuntoon 20.10.2014. Kaikki YVA-dokumentit ovat kootusti luettavissa Ympäristöhallinnon verkkosivuilla, ja pääset tutustumaan niihin allaolevasta linkistä.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan voit tutustua myös alla olevasta linkistä:

Ympäristövaikutusten arviointiselostukseen voit tutustua myös alla olevista linkeistä:

Lakisääteinen YVA-menettely

Kuuronkallion kaavoitus

Kuuronkallion tuulipuiston rakentaminen edellyttää osayleiskaavan laatimista tuulipuistoalueelle. Osayleiskaavaprosessi käynnistyi 20.6.2013, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin nähtäville. OAS on pidetty nähtävillä 20.6. – 26.7.2013 välisen ajan.

Kaavamenettely jatkui kaavaluonnosvaiheella, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tuloksia oli riittävästi käytettävissä kaavaluonnoksen laatimista varten. Kannuksen Kuuronkallion tuulipuiston kaavatyö oli kaavaluonnosvaiheessa kuulutuksella 9.9. – 9.10.2014 välisen ajan.

Kannuksen Tekninen lautakunta päätti 5.2.2015 asettaa Kuuronkallion kaavaehdotuksen nähtäville. Kaavaehdotus oli nähtävillä 19.2. – 23.3.2015. Kaavaehdotusaineisto löytyy täältä

Kannuksen kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 11.5.2015. Kaava sai lainvoiman Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 1.6.2017.

Hyväksyttyyn kaavakarttaan pääset tutustumaan täällä.

Kaavaselostus, osa 1, osa 2

Voit tutustua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan alla olevasta linkistä:

Kaavaluonnosvaiheen aineistot löytyvät alla olevista linkeistä: