Vöyri - Söderskogenin tuulipuisto

På svenska                                         ___________________________________________

Ajankohtaista

Kaavaluonnos on yleisesti nähtävillä 22.11.2021–22.12.2021

Kaavaehdotus on käsitelty Vöyrin kunnan kaavoitusjaostossa 28.10.2021. Kaavaluonnos on yleisesti nähtävillä 22.11.2021–22.12.2021.

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon yhteydessä järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus 9.12.2021 klo 16.30–19.00 Norrvallassa. Tervetuloa!

Mahdolliset mielipiteet osoitetaan Vöyrin kaavoitusjaostolle viimeistään 22.12.2021.

Lisätietoja Vöyrin kunnan verkkosivuilta:

Vöyri: Söderskogenin tuulivoimapuiston osayleiskaava

___________________________________________

Tuulipuistoalueen sijainti

wpd Finland Oy suunnittelee enintään kahdeksan tuulivoimalan tuulipuistoa Vöyrin kunnassa Söderskogenin alueella. Kaavoitettava alue sijaitsee Vöyrin keskustasta noin 6 km länteen, Larvintien ja valtatie 8 välisellä alueella.

Söderskogenin tuulivoimahanke sijaitsee Pohjanmaan maakuntakaavaan merkityllä tuulivoima-alueella (tv1).

Hanke

Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho tulee olemaan noin 5–8 MW ja kokonaisteho korkeintaan 45 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 m.

Tuulipuistoon kuuluvat voimaloiden lisäksi sähköasema, sähkökaapelit ja voimaloita yhdistävät tiet. Koko puiston liityntä sähköverkkoon suunnitellaan olemassa olevaan 110 kV Tuovila-Lotlax-linjaan.

Projektivaihe

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ilmoitti lausunnossaan 29.1.2020, että hankkeeseen ei tarvitse soveltaa YVA-menettelyä.

Kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti 23.4.-25.5.2020 välisen ajan. Kuulutus julkaistiin kunnan internet-sivuilla sekä paikallislehdissä.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 10.12.2020–11.1.2021 maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Samalla lähetettiin lausuntopyyntö luonnoksesta niille viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa kaavoitus koskee. Kaavaluonnoksen kuulutus julkaistiin kunnan internet-sivuilla sekä paikallislehdissä.

 

 

1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista

____________________________________________________________

2. vaihe: Selvitetään hankkeen vaikutukset osana YVA- ja kaavamenettelyä

____________________________________________________________

3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat

____________________________________________________________

4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan

____________________________________________________________