Vöyri - Söderskogenin tuulipuisto

På svenska                                         ___________________________________________

Sijainti

wpd Suomi Oy suunnittelee seitsemän tuulivoimalan tuulipuistoa Vöyrin kunnassa Söderskogenin alueella. Kaavoitettava alue sijaitsee Vöyrin keskustasta noin 6 km länteen, Larvintien ja Valtatie 8:n välisellä alueella.

Söderskogenin tuulivoimahanke sijaitsee Pohjanmaan maakuntakaavaan merkityllä tuulivoima-alueella (tv1).

Hanke

Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho tulee olemaan noin 6–7 MW ja kokonaisteho korkeintaan 45 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 m.

Tuulipuistoon kuuluvat voimaloiden lisäksi sähköasema, sähkökaapelit ja voimaloita yhdistävät tiet. Koko puiston liityntä sähköverkkoon suunnitellaan olemassa olevaan 110 kV Tuovila-Lotlax -linjaan.

Hankekehitys

Rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt rakennuslupaa seitsemälle tuulivoimalalle 29.5.2023. Rakennusluvat ovat lainvoimaisia.
Kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 15.9.2022. Kaava on lainvoiminen.

Kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavan 20.6.2022.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 22.11–22.12.2021 maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kaavaehdotuksen kuulutus oli kunnan internet-sivuilla sekä paikallislehdissä.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 10.12.2020–11.1.2021 maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kaavaluonnoksen kuulutus julkaistiin kunnan internet-sivuilla sekä paikallislehdissä.

Kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti 23.4.-25.5.2020 välisen ajan. Kuulutus julkaistiin kunnan internet-sivuilla sekä paikallislehdissä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ilmoitti lausunnossaan 29.1.2020, että hankkeeseen ei tarvitse soveltaa YVA-menettelyä.

Lue lisää:

Vöyri: Söderskogenin tuulivoimapuiston osayleiskaava

 

1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista

____________________________________________________________

2. vaihe: Selvitetään hankkeen vaikutukset osana YVA- ja kaavamenettelyä

____________________________________________________________

3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat

____________________________________________________________

4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan

____________________________________________________________