Hietavaaran tuulipuisto

Sijainti

wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuistoa Hietavaaran alueelle Puolangan kuntaan. Suunnittelualue sijaitsee 25 km Puolangan keskustasta kaakkoon. Paltamon ja Ristijärven kunnat rajaavat suunniteltua tuulipuistoaluetta.

Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsee maakuntakaavassa osoitettu tuulivoima-alue (Varsavaara tv-9). Hietavaaran alueen lähimmät kylät ovat Törmänmäki, Kallio ja Karhunmäki.

Hanke

Hietavaaran hankealueelle on alustavasti suunniteltu rakennettavan enintään 18 tuulivoimalaa. Voimaloiden lukumäärä tarkentuu hankkeen edetessä. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho tulee olemaan 6–10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 m.

Tuulipuistoon kuuluvat voimaloiden lisäksi sähköasema, sähköjohdot ja voimaloita yhdistävät tiet. 

Projektivaihe

Hietavaaran tuulipuistohankkeessa on solmittu maanvuokrasopimuksia tuulivoimapuiston mahdollistamiseksi. Wpd Finland Oy:n aloite yleiskaavan laadinnasta hyväksyttiin Puolangan kunnanvaltuustossa 21.12.2020. Hankkeessa on käynnissä yleiskaavoitus ja ympäristövaikutusten arviontimenettely (YVA).

Uutisia

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 23.6.-23.7.2021

Hietavaaran tuulipuistohankkeen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä  mielipiteiden esittämistä varten 23.6.-23.7.2021 Puolangan kunnan ja Kainuun ELY-keskuksen verkkosivuilla.

Kainuun ELY-keskus: Hietavaaran tuulivoimapuisto Puolangan kunta: Hietavaaran tuulivoimapuisto

Nähtävilläolon yhteydessä järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus 29.6.2021 Puolankajärven koulun auditoriossa sekä etäyhteyksin.

Ensimmäinen tiedote hankkeesta, syyskuu 2020

Tiedote 9/2020: Puolangalle suunnitellaan tuulipuistoa

Tuulipuistoprojektin eteneminen vaiheittain


1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista


2. vaihe: Selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä

lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja kaavamenettelyä


3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat


4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan