Hietavaaran tuulipuisto

Sijainti

wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuistoa Hietavaaran alueelle Puolangan kuntaan. Suunnittelualue sijaitsee 25 km Puolangan keskustasta kaakkoon. Paltamon ja Ristijärven kunnat rajaavat suunniteltua tuulipuistoaluetta.

Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsee maakuntakaavassa osoitettu tuulivoima-alue (Varsavaara tv-9). Hietavaaran alueen lähimmät kylät ovat Törmänmäki, Kallio ja Karhunmäki.

Hanke

Hietavaaran hankealueelle on alustavasti suunniteltu rakennettavan enintään 18 tuulivoimalaa. Voimaloiden lukumäärä tarkentuu hankkeen edetessä. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho tulee olemaan 6–10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 m.

Tuulipuistoon kuuluvat voimaloiden lisäksi sähköasema, sähköjohdot ja voimaloita yhdistävät tiet. 

Projektivaihe

Wpd Finland Oy:n aloite yleiskaavan laadinnasta hyväksyttiin Puolangan kunnanvaltuustossa 21.12.2020. Hankkeessa on käynnissä yleiskaavoitus ja ympäristövaikutusten arviontimenettely (YVA). YVA-ohjelma oli nähtävillä 23.6-23.7.2021 sekä 6.10-6.11.2021. Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta löytyy ympäristöhallinnon sivuilta. Tällä hetkellä Hietavaaran tuulivoimahankkeessa valmistellaan YVA-selostusta. YVA-selostuksessa esitetään tulokset kaikista selvityksistä, joita YVA-ohjelmassa esitettiin tehtävän. Lisäksi selostuksessa otetaan huomioon yhteysviranomaisen lausunto sekä ohjelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet.

Ajankohtaista

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi!

Uutiskirjeen tilaajana pysyt ajan tasalla Hietavaaran hankkeesta. Lähetämme sähköpostiisi tietoa hankkeen etenemisestä, tulevista yleisötilaisuuksista ja muista ajankohtaisista asioista muutaman kerran vuodessa. Voit tilata uutiskirjeen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen s.peltoniemi@wpd.fi.


Helmikuu 2024

YVA-selostusta ollaan viimeistelemässä ja tavoite on julkaista selostus syksyn aikana.

Q&A- vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin liittyen Hietavaaran tuulipuistohankkeeseen

Hietavaaran tuulipuisto Q&A

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Hietavaaran tuulipuistohankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (YVA-suunnitelma) oli nähtävillä ensin 23.6.-23.7.2021. Riittävän osallistamisen varmistamiseksi OAS ja YVA-suunnitelma asetettiin nähtäville uudelleen 6.10.-6.11.2021. Aiemman nähtävilläolon aikana ja myönnettynä lisäaikana toimitettuja lausuntoja ja mielipiteitä ei tarvinnut toimittaa uudestaan, vaan ne huomioidaan sellaisenaan. Nähtäville asetettava aineisto oli sama.

Osallisilla ja kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa hankkeesta ja vaikutusten arvioinnista myös kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn seuraavissa vaiheissa.

Kainuun ELY-keskus: Hietavaaran tuulivoimapuisto Puolangan kunta: Hietavaaran tuulivoimapuisto

Tapahtumat

Matkailualan yrittäjien ja wpd Finland Oy:n keskustelutilaisuus. Wpd Finland Oy kutsui matkailualan yrittäjiä keskustelemaan Hietavaaran tuulipuistohankkeesta 7.9.2021 Hotel Paljakkaan. Kiitos osallistuneille rakentavasta keskustelusta!

Puolangan syysmarkkinat 2021. wpd Finland Oy:n projektivastaavat esittelivät Hietavaaran tuulipuistohanketta Puolangan syysmarkkinoilla 6.9.2021. Esittelypisteellä vieraili yleisöä runsaslukuisesti. Kiitos osallistujille hyvistä keskusteluista!

Ensimmäisen OAS-/YVA-suunnitelman nähtävilläolon yhteydessä 23.6.-23.7.2021 järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus 29.6.2021 Puolankajärven koulun auditoriossa sekä etäyhteyksin. Lisäksi wpd Finland Oy:n projektivastaavat olivat Puolangan monitoimitalolla tavoitettavissa 5.7.2021. Tilaisuuksista informoitiin paikallislehdissä ja Puolangan kunnan verkkosivuilla.

Uutisia

Kainuun ELY: Hietavaaran tuulivoimahankkeen kuuleminen on toteutunut YVA-lain mukaisesti

Hietavaaran tuulivoimahanke on toteutunut YVA-lain mukaisesti

Hietavaaran tuulipuistohanke julki, syyskuu 2020

Tiedote 9/2020: Puolangalle suunnitellaan tuulipuistoa

Tuulipuistoprojektin eteneminen vaiheittain


1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista


2. vaihe: Selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä

lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja kaavamenettelyä


3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat


4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan