Hietavaaran tuulipuisto

Sijainti

wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuistoa Hietavaaran alueelle Puolangan kuntaan. Suunnittelualue sijaitsee 25 km Puolangan keskustasta kaakkoon. Paltamon ja Ristijärven kunnat rajaavat suunniteltua tuulipuistoaluetta.

Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsee maakuntakaavassa osoitettu tuulivoima-alue (Varsavaara tv-9). Hietavaaran alueen lähimmät kylät ovat Törmänmäki, Kallio ja Karhunmäki.

Hanke

Hietavaaran hankealueelle on alustavasti suunniteltu rakennettavan enintään 18 tuulivoimalaa. Voimaloiden lukumäärä tarkentuu hankkeen edetessä. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho tulee olemaan 6–10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 m.

Tuulipuistoon kuuluvat voimaloiden lisäksi sähköasema, sähköjohdot ja voimaloita yhdistävät tiet. 

Projektivaihe

Hietavaaran tuulipuistohankkeessa on solmittu maanvuokrasopimuksia tuulivoimapuiston mahdollistamiseksi. Wpd Finland Oy:n aloite yleiskaavan laadinnasta hyväksyttiin Puolangan kunnanvaltuustossa 21.12.2020. Hankkeessa on käynnissä yleiskaavoitus ja ympäristövaikutusten arviontimenettely (YVA).

Ajankohtaista

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma nähtävillä 6.10.-6.11.2021

wpd Finland Oy on pyytänyt varmistaakseen riittävän osallistamisen Puolangan kuntaa ja Kainuun ELY-keskusta asettamaan Hietavaaran osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman (YVA-suunnitelma) uudelleen nähtäville. Puolangan kunta on päättänyt asettaa OAS- ja YVA-suunnitelmat nähtäville 6.10.-6.11.2021.

Huom! Aiemman nähtävilläolon aikana 23.06.-23.07.2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta toimitettuja lausuntoja tai mielipiteitä ei tarvitse toimittaa uudestaan vaan ne huomioidaan sellaisenaan. Myös myönnettynä lisäaikana toimitetut lausunnot ja mielipiteet otetaan huomioon, eikä niitä tarvitse toimittaa uudelleen. Nähtäville asetettava aineisto on täysin sama.

Osallisilla ja kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa hankkeesta ja vaikutusten arvioinnista myös kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn seuraavissa vaiheissa.

Kainuun ELY-keskus: Hietavaaran tuulivoimapuisto Puolangan kunta: Hietavaaran tuulivoimapuisto

Tapahtumat

Matkailualan yrittäjien ja wpd Finland Oy:n keskustelutilaisuus. Wpd Finland Oy kutsui matkailualan yrittäjiä keskustelemaan Hietavaaran tuulipuistohankkeesta 7.9.2021 Hotel Paljakkaan. Kiitos osallistuneille rakentavasta keskustelusta!

Puolangan syysmarkkinat 2021. wpd Finland Oy:n projektivastaavat esittelivät Hietavaaran tuulipuistohanketta Puolangan syysmarkkinoilla 6.9.2021. Esittelypisteellä vieraili yleisöä runsaslukuisesti. Kiitos osallistujille hyvistä keskusteluista!

Ensimmäisen OAS-/YVA-suunnitelman nähtävilläolon yhteydessä 23.6.-23.7.2021 järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus 29.6.2021 Puolankajärven koulun auditoriossa sekä etäyhteyksin. Lisäksi wpd Finland Oy:n projektivastaavat olivat Puolangan monitoimitalolla tavoitettavissa 5.7.2021. Tilaisuuksista informoitiin paikallislehdissä ja Puolangan kunnan verkkosivuilla.

Uutisia

Kainuun ELY: Hietavaaran tuulivoimahankkeen kuuleminen on toteutunut YVA-lain mukaisesti

Hietavaaran tuulivoimahanke on toteutunut YVA-lain mukaisesti

Hietavaaran tuulipuistohanke julki, syyskuu 2020

Tiedote 9/2020: Puolangalle suunnitellaan tuulipuistoa

Tuulipuistoprojektin eteneminen vaiheittain


1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista


2. vaihe: Selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä

lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja kaavamenettelyä


3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat


4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan