Hietavaaran tuulipuisto

Sijainti

wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuistoa Hietavaaran alueelle Puolangan kuntaan. Suunnittelualue sijaitsee 30 km Puolangan keskustasta kaakkoon. Paltamon ja Ristijärven kunnat rajaavat suunniteltua tuulipuistoaluetta.

Alueella sijaitsee maakuntakaavassa osoitettu tuulivoima-alue (Varsavaara tv-9). Hietavaaran alueen lähimmät kylät ovat Törmänmäki, Kallio ja Karhunmäki.

Hanke

Hietavaaran hankealueelle on alustavasti suunniteltu rakennettavan enintään 18 tuulivoimalaa. Voimaloiden lukumäärä tarkentuu hankkeen edetessä. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho tulee olemaan 6–8 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 m.

Tuulipuistoon kuuluvat voimaloiden lisäksi sähköasema, sähköjohdot ja voimaloita yhdistävät tiet. 

Projektivaihe

Hietavaaran tuulipuistohankkeessa on edetty alueen maanvuokraneuvotteluissa loppusuoralle. Kaavoitussopimus Puolangan kunnan kanssa allekirjoitettiin joulukuussa 2020 ja hankkeessa käynnistetään parhaillaan kaavoitusta sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Uutisia

Tiedote tuulipuistohankkeesta (syyskuu 2020)

Tiedote 9/2020: Puolangalle suunnitellaan tuulipuistoa

Tuulipuistoprojektin eteneminen vaiheittain


1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista


2. vaihe: Selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä

lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja kaavamenettelyä


3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat


4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan