Maaselänkankaan tuulipuisto

Sijainti

Maaselänkankaan tuulipuiston suunnittelualue sijaitsee Oulaisissa noin 4,5 km Oulaisten keskustasta länsi-luoteeseen ja noin 10 km Merijärven keskustaajamasta itään. Tuulipuiston suunnittelualueen koko on noin 500 hehtaaria.

Hanke

Hankekehitys on käynnistynyt Scandinavian Wind Energy SWE Oy:n (SWE) aloitteesta. Hankkeesta vastaava on wpd Finland Oy, mutta hanketta kehitetään yhteistyössä SWE:n kanssa.

Tuulipuistoon on suunniteltu rakennettavan 8 tuulivoimalaa, kukin teholtaan noin 3 MW. Hankealue rajautuu Oulaisten kaupungin ja Merijärven kunnan rajaan, mutta hanke sijaitsee kokonaisuudessaan Oulaisten kaupungin puolella.

Hanke ei edellytä YVA-menettelyä, joten hanke on edennyt suoraan kaavamenettelyyn.

Projektivaihe

Projekti on toisessa eli kaavavaiheessa. Hanke ei edellytä YVA-menettelyn soveltamista. Rakennuslupien myöntäminen hankkeelle edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Hankkeen yleiskaavamenettely on valmistunut ja kaava on hyväksytty Oulaisten kaupunginvaltustoossa 8.10.2014. Päätöksestä valitettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen 18.5.2016. Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Projektien ensimmäisessä vaiheessa alueesta tehdään käyttöoikeussopimukset maanomistajien kanssa. Toisessa vaiheessa selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille joko osana YVA- tai kaavamenettelyä. Toiseen vaiheeseen kuuluu yleensä vähintään kaavoituksen, usein myös YVA:n toteuttaminen. Kolmannessa vaiheessa hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat, jotta voidaan siirtyä neljänteen vaiheeseen, itse tuulipuiston rakentamiseen.

Oulaisten Maaselänkankaan tuulipuiston rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista rakennusluvan myöntämisen perusteeksi. Yleiskaavan laadinta on käynnistynyt alkukesästä 2013 osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinnalla. Oulaisten tekninen lautakunta päätti 13.8.2013 kokouksessaan asettaa sen nähtäville.

Maaselänkankaan tuulipuistohanke on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Hanke ei edellytä YVA-menettelyn soveltamista. Rakennuslupien myöntäminen hankkeelle edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Hankkeen yleiskaavamenettely on valmistunut ja kaava on hyväksytty Oulaisten kaupunginvaltustoossa 8.10.2014. Päätöksestä valitettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen 18.5.2016. Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 Oulaisten Maaselänkankaan kaavaluonnosvaiheen aineisto:

Lisätietoja kaavoituksesta Oulaisten kaupungin www-sivuilta (linkki).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voit tutustua alla olevasta linkistä:

Maaselänkankaan tuulipuistohanke on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Kaava-aineisto on nähtävillä 23.5.- 23.6. kaupungin teknisessä keskuksessa.

Oulaisten Maaselänkankaan kaavaehdotusvaiheen aineisto:

Maaselänkankaan YVA-päätös

wpd Finland Oy pyysi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta päätöksen YVA-menettelyn soveltamisen tarpeesta Maaselänkankaan tuulipuistohankkeessa. ELY-keskuksen päätöksen mukaan hankkeeseen ei sovelleta YVA-menettelyä.