Toholampi-Lestijärven tuulipuisto

Sijainti

Toholampi-Lestijärven tuulipuiston suunnittelualue sijaitsee Toholammin ja Lestijärven kuntien alueella, seututien 775 itäpuolella. Suunnittelualue on etelä-pohjoissuunnassa pituudeltaan noin 25 km ja leveydeltään enimmillään noin 4 km. Tuulipuiston suunnittelualueen koko on yhteensä noin 5600 hehtaaria, josta reilu 1000 hehtaaria sijoittuu Lestijärvelle ja loput Toholammin puolelle.

Hanke

Hankekehitys on käynnistynyt Scandinavian Wind Energy SWE Oy:n (SWE) aloitteesta. Hankkeesta vastaava on wpd Finland Oy, mutta hanketta kehitetään yhteistyössä SWE:n kanssa.

Tuulipuistoon on suunnitteilla enintään 50 tuulivoimalaa, joista yhdeksän Lestijärven puolelle. Voimaloiden yksikköteho olisi noin 3 MW.

Hankkeessa on tehty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely. YVA-menettely on päättynyt yhteysviranomaisen lausuntoon 18.7.2016. YVA-menettelyyn liittyvät materiaalit löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Toholampi-Lestijärven kaavaehdotukset ovat nähtävillä 30.1.-28.2.2017 välisenä aikana Toholammin ja Lestijärven kunnantaloilla ja kuntien verkkosivuilla. Tänä aikana kaavaehdotuksista voi tehdä kirjallisia muistutuksia. Hankkeen kaavamenettelyt pyritään saamaan päätökseen alkuvuodesta 2017.

Projektivaihe

Projekti on toisessa vaiheessa, YVA on valmistunut ja kaavamenettelyt ovat käynnissä. Projektien ensimmäisessä vaiheessa alueesta tehdään käyttöoikeussopimukset maanomistajien kanssa. Toisessa vaiheessa selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille joko osana YVA- tai kaavamenettelyä. Toiseen vaiheeseen kuuluu yleensä vähintään kaavoituksen, usein myös YVA:n toteuttaminen. Kolmannessa vaiheessa hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat, jotta voidaan siirtyä neljänteen vaiheeseen, itse tuulipuiston rakentamiseen.

Lehdistötiedote 10.4.2013