Toholampi-Lestijärven tuulipuisto

Sijainti

Toholampi-Lestijärven tuulipuiston suunnittelualue sijaitsee Toholammin ja Lestijärven kuntien alueella, seututien 775 itäpuolella noin 8 km Toholammin keskustasta kaakkoon ja noin 7 km Lestijärven kirkonkylästä luoteeseen.

Suunnittelualue on etelä-pohjoissuunnassa pituudeltaan noin 25 km ja leveydeltään enimmillään noin 4 km. Tuulipuiston suunnittelualueen koko on yhteensä noin 5600 hehtaaria, josta reilu 1000 hehtaaria sijoittuu Lestijärvelle ja loput noin 4600 hehtaaria Toholammin puolelle.

Hanke

Hankekehityksestä vastaa wpd Finland Oy. Hankekehitys on alun perin käynnistynyt Scandinavian Wind Energy SWE Oy:n (SWE) aloitteesta, ennen kuin hanke siirtyi wpd Finland Oy:n kehitettäväksi.

Toholampi-Lestijärven tuulipuistohankkeesta on toteutettu ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) vuosina 2013-2016. YVA-menettely päättyi yhteysviranomaisen lausuntoon 18.7.2016. Hankkeella on voimassa oleva osayleiskaava, joka on nähtävissä Toholammin kunnan karttapalvelussa. Hankkeessa on lisäksi toteutettu ympäristövaikutusten arvioinnin tarveharkinta, koskien voimaloiden lapapituuden kasvattamista kokonaiskorkeuden pysyessä samana sekä maksimitehon korottamista.

Tällä hetkellä on vireillä YVA-menettelyn päivitys, joka koskee tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden ja maksimitehon korottamista sekä hankkeen sähkönsiirtoa. Tuulipuistoon on suunnitteilla 49 tuulivoimalaa, joista yhdeksän Lestijärven puolelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 270 m ja yksikköteho olisi noin 8 MW. YVA-menettelyssä arvioidaan lisäksi sähkönsiirron toteuttaminen valtakunnan verkkoon 400 kV voimalinjalla.

YVA-menettelyn lisäksi meneillään on myös osayleiskaavan päivitys tarpeellisilta osin.

 

Tuulipuistoprojektin eteneminen vaiheittain

Tuulipuistohankkeen eteneminen voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Toholampi-Lestijärven tuulipuistohanke on parhaillaan vaiheessa 2.


1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista

Tuulipuistohankkeiden ensimmäisessä vaiheessa alueesta tehdään käyttöoikeussopimuksen maanomistajien kanssa.


2. vaihe: Selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja kaavamenettelyä.

Toisessa vaiheessa selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja/tai kaavamenettelyä. Toiseen vaiheeseen kuuluu yleensä vähintään kaavoituksen, usein myös YVA:n toteuttaminen.

Toholampi-Lestijärven tuulipuistohankkeen YVA-menettelyn päivitys on vaiheessa, jossa YVA-ohjelma on ollut nähtävillä ja yhteysviranomainen on antanut siitä lausunnon 23.4.2021. YVA-selostuksen laatiminen on meneillään ja hankkeessa toteutetaan parhaillaan myös täydentäviä luontoselvityksiä.


3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat


4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan


 

Uutisia

Tähän tullaan lisäämään linkkejä uutisiin.

 

Lisätietoja hankkeen YVA-menettelystä:

Toholampi-Lestijärven tuulipuistohankkeen YVA-menettelyn dokumentit ovat nähtävissä ympäristöhallinnon nettisivuilla:

YVA, Toholampi-Lestijärvi

 

Lisätietoja hankkeen kaavoituksesta:

Tähän tullaan lisäämään linkit Toholammin ja Lestijärven kuntien nettisivujen vireillä oleviin osayleiskaavoihin.

Voimassa oleva Toholampi-Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava on nähtävissä Toholammin kunnan karttapalvelussa:

Toholammin karttapalvelu

 


 

Lue lisää tuulivoimasta Suomen tuulivoimayhdistyksen sivuilta:

Suomen Tuulivoimayhdistys