Tuohimaan ja Riutanmaan tuulipuistot

Sijainti

wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuistokokonaisuutta, joka koostuu Kokkolan kaupungin alueelle sijoittuvasta Tuohimaan tuulipuistosta ja Halsuan kuntaan sijoittuvasta Riutanmaan tuulipuistosta.

Suunnittelualue sijaitsee noin 55 km Kokkolan keskustasta kaakkoon ja noin 10 km Halsuan keskustaajamasta pohjoiseen. Myös Toholammin ja Kaustisten kunnat rajautuvat suunniteltuun tuulipuistoalueeseen. Suunnittelualueen lähimmät kylät ovat Halsuan keskustaajaman lisäksi Rahkonen, Köyhäjoki ja Sykäräinen.

Suunnittelualueen koko on tällä hetkellä noin 3600 hehtaaria, josta noin 2700 hehtaaria sijoittuu Kokkolaan ja lähes 900 hehtaaria Halsuaan.

Hanke

Tuohimaan tuulipuiston alueelle on alustavasti suunniteltu rakennettavan 48-54 tuulivoimalaa ja Riutanmaan tuulipuiston alueelle 17-19 tuulivoimalaa. Voimaloiden lukumäärä tarkentuu hankkeen edetessä. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho tulee olemaan enintään 8 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä.

Tuulivoimapuistokokonaisuuteen kuuluvat voimaloiden lisäksi sähköasemat, sähköjohdot ja voimaloita yhdistävät tiet.

Ajankohtaista

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa (YVA-ohjelma) sekä yleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmia (OAS) koskeva avoin yleisötilaisuus järjestettiin 24.8.2021 klo 18-20 Teams-tilaisuutena. Kiitos runsaslukuiselle yleisölle hyvästä tilaisuudesta!

Tilaisuuden esitykset on koottu yhteen pakettiin ja yleisön esittämät kysymykset ja niiden vastaukset on koottu erilliseen dokumenttiin. Tutustu materiaaleihin:

Esitykset: Tuohimaa-Riutanmaan YVA-ohjelman ja OAS-suunnitelman yleisötilaisuus 24.8.21 Kysymyksiä ja vastauksia, yleisötilaisuus 24.8.2021

Tuulipuistohankkeen eteneminen voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Tuohimaan tuulipuistohanke on tällä hetkellä vaiheissa 1 ja 2. Riutanmaan tuulipuistohanke on vaiheessa 2.


1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista

Riutanmaan tuulipuistohankkeessa on tehty maanvuokrasopimukset. Tuohimaan tuulipuistohankkeessa on myös tehty maanvuokrasopimuksia, ja osalla alueesta maanvuokraneuvottelut ovat meneillään.

 


2. vaihe: Selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja kaavamenettelyä.

Kokkolan kaupungin ja Halsuan kunta ovat käynnistäneet Tuohimaan ja Riutanmaan tuulipuistojen kaavoitusmenettelyt. Kaavoitusprosessin kanssa samanaikaisesti toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on julkaistu ja oli nähtävillä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa heinä-elokuussa 2021. Tuulipuistojen osayleiskaavojen osallistamis- ja arviointiohjelmat (OAS) olivat nähtävillä elokuussa 2021. Seuraavaksi toteutetaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA-selostus) ja laaditaan kaavaluonnokset.

Luonto- ja muita perusselvityksiä on aloitettu 2020 ja selvityksiä on jatkettu vuonna 2021.


3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat


4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan


 

Uutisia

YLE:n uutinen, 13.9.2021

Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuistoa suunnitellaan Kokkolaan ja Halsualle

Lisätietoja hankkeen YVA-menettelystä alla olevasta linkistä:

Hankkeen YVA-menettely ympäristöhallinnon nettisivuilla

Lisätietoja hankkeen kaavoituksesta alla olevasta linkistä:

Kokkolan kaupunki, vireillä olevat osayleiskaavat

Halsuan kunta, vireillä olevat osayleiskaavat