Tuohimaan ja Riutanmaan tuulipuistot

Sijainti

wpd Suomi Oy suunnittelee Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuistokokonaisuutta, joka koostuu Kokkolan kaupungin alueelle sijoittuvasta Tuohimaan tuulipuistosta ja Halsuan kuntaan sijoittuvasta Riutanmaan tuulipuistosta.

Suunnittelualue sijaitsee noin 55 km Kokkolan keskustasta kaakkoon ja noin 10 km Halsuan keskustaajamasta pohjoiseen. Myös Toholammin ja Kaustisten kunnat rajautuvat suunniteltuun tuulipuistoalueeseen. Suunnittelualueen lähimmät kylät ovat Rahkonen, Köyhäjoki ja Sykäräinen.

Suunnittelualueen koko on tällä hetkellä noin 3600 hehtaaria, josta noin 2700 hehtaaria sijoittuu Kokkolaan ja lähes 900 hehtaaria Halsualle.

Hanke

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA-selostus) tullaan tarkastelemaan Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuiston vaihtoehtoja VE1 (yhteensä 70 voimalaa) ja vaihtoehtoa VE2 (yhteensä 55 voimalaa).Voimaloiden lukumäärä tarkentuu hankkeen edetessä. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho tulee olemaan enintään 8 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä.

Tuulivoimapuistokokonaisuuteen kuuluvat voimaloiden lisäksi sähköasemat, voimajohdot ja voimaloita yhdistävät tiet.

Ajankohtaista

2024: Tällä hetkellä hankkeessa on meneillään ympäristövaikutusten arviointi ja osayleiskaavaluonnoksen laatiminen.

Arkisto

Kysymyksiä ja vastauksia Tuohimaan ja Riutanmaan tuulipuistohankkeista 12/2021

Olemme päivittäneet Tuohimaan ja Riutanmaan tuulipuistohankkeista kootun Kysymyksiä ja vastauksia -materiaalin (12/2021). Tutustu täydennettyyn materiaaliin:

Kysymyksiä ja vastauksia, Tuohimaa-Riutanmaa

Esitysmateriaalit: YVA-ohjelman ja yleiskaavojen OAS:n yleisötilaisuus 8/2021

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa (YVA-ohjelma) sekä yleiskaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmia (OAS) koskeva avoin yleisötilaisuus järjestettiin 24.8.2021 klo 18-20 Teams-tilaisuutena. Kiitos runsaslukuiselle yleisölle hyvästä tilaisuudesta!

Tilaisuuden esitykset on koottu yhteen pakettiin. Yleisön esittämät kysymykset ja niiden vastaukset on koottu erilliseen dokumenttiin, jota päivitetään hankkeen edetessä (katso yllä). Tutustu esitysmateriaaleihin:

Esitykset: Tuohimaa-Riutanmaan YVA-ohjelman ja OAS-suunnitelman yleisötilaisuus 24.8.21

Tuulipuistohankkeen eteneminen voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuistohanke on tällä hetkellä vaiheessa 2.


1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista

Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuistohankkeessa on tehty maanvuokrasopimukset maanomistajien kanssa.

 


2. vaihe: Selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja kaavamenettelyä.

Kokkolan kaupungin ja Halsuan kunta ovat käynnistäneet Tuohimaan ja Riutanmaan tuulipuistojen kaavoitusmenettelyt. Kaavoitusprosessin kanssa samanaikaisesti toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on julkaistu ja on nähtävillä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa kesällä 2021. YVA-ohjelmaan oli mahdollista jättää mielipiteitä heinä-elokuussa 2021. Tuulipuistojen osayleiskaavojen osallistamis- ja arviointiohjelmat (OAS) olivat nähtävillä elokuussa 2021. Seuraavaksi toteutetaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA-selostus) ja laaditaan kaavaluonnokset.

Luonto- ja muita ympäristön perustilaselvityksiä on aloitettu vuonna 2020 ja selvityksiä on jatkettu vuosina 2021 ja 2022.


3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat


4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan


 

 

Lisätietoja hankkeesta

Uutisia

YLE:n uutinen, 13.9.2021

Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuistoa suunnitellaan Kokkolaan ja Halsualle

Lisätietoja hankkeen YVA-menettelystä alla olevasta linkistä:

Hankkeen YVA-menettely ympäristöhallinnon nettisivuilla

Lisätietoja hankkeen kaavoituksesta alla olevasta linkistä:

Kokkolan kaupunki, vireillä olevat osayleiskaavat

Halsuan kunta, vireillä olevat osayleiskaavat