Nuolivaaran tuulipuisto – Kemijärvi/Salla

Sijainti

Nuolivaaran hankealue sijaitsee noin 25 kilometriä Kemijärven keskustasta koilliseen, Kemijärven ja Sallan kuntien rajalla. Tuulipuiston hankealueen koko on noin 1260 hehtaaria.

Hanke

Nuolivaaran hankealueelle pystytetään yhteensä 17 tuulivoimalaa, kukin teholtaan noin 5,7 MW. Kemijärven puolella hankealue sijoittuu Kemijärven yhteismetsän maille, ja Sallan puolella maanomistaja on Metsähallitus.

Hankkeesta on tehty YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa on selvitetty hankkeen vaikutukset ympäristöön. YVA-menettely on saatu päätökseen alkukeväästä 2018. Hankkeen osayleiskaavat saivat lainvoiman 2020. Tuulivoimaloille myönnetyt rakennusluvat saivat lainvoiman Kemijärven puolelle suunniteltujen voimaloiden osalta syksyllä 2020 ja ja Sallan keväällä 2021.

Projektivaihe

Nuolivaaran tuulivoimapuiston rakentaminen aloitettiin keväällä 2021. Voimaloiden nostotyöt alkoivat kesällä 2022. Rakennustyöt ovat useista tekijöistä johtuen hieman viivästyneet alkuperäisestä aikataulustaan ja koko tuulivoimapuiston odotetaan valmistuvan kesään 2023 mennessä.

Tuulivoimapuistolla tuotettava sähkö tullaan siirtämään kantaverkkoon noin 32 kilometrin pituisella voimajohdolla Kellarijängän alueelle rakennettavalle sähköasemalle. Voimajohto on valmistunut ja tuulivoimapuistolla tuotettu sähkö siirretään ennen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n uuden sähköaseman valmistumista väliaikaisella yhteydellä paikalliseen alueverkkoon. Voimajohdon lunastustoimitus on vielä kesken ja odotetaan päättyvän vielä vuoden 2023 aikana.

Tuulipuistoprojektin eteneminen vaiheittain

1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista

2. vaihe: Selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja kaavamenettelyä

3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat

4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan

Lisätietoja hankkeen YVA-menettelystä
NuolivaaraYVAl

Lisätietoja kaavasta:
NuolivaaraKemijärvenKaava

Koti-Lapin pääkirjoitus tuulivoimasta 30.3.2023:
Tuulivoima näkyy nyt myös Itä-Lapissa