Kemijärvi/Salla

Sijainti

Nuolivaaran suunnittelualue sijaitsee noin 25 kilometriä Kemijärven keskustasta koilliseen, Kemijärven ja Sallan kuntien rajalla. Tuulipuiston suunnittelualueen koko on noin 1260 hehtaaria.

Hanke

Nuolivaaran hankealueelle on suunniteltu rakennettavan 17 tuulivoimalaa, kukin teholtaan noin 5-6 MW. Kemijärven puolella hankealue sijoittuu Kemijärven yhteismetsän maille, ja Sallan puolella maanomistaja on Metsähallitus.

Projektivaihe

Hankkeen YVA valmistui helmikuussa 2018. Osayleiskaavat ovat astuneet voimaan vuonna 2020. Sähkön siirtoa mahdollistava 110 kV voimajohto on yleissuunnitteluvaiheessa ja sen lunastusmenettely aloitetaan syksyllä 2020. Tuulivoimaloiden rakentamista mahdollistavat rakennusluvat haetaan myös syksyn 2020 aikana. Mikäli kaikki rakentamiseen vaadittavat luvat myönnetään aikataulun mukaisesti, voidaan tuulivoimapuiston rakentaminen aloittaa jo vuoden 2021 puolessa välissä. 

Hankkeen YVA-menettelystä löytyy lisätietoa  linkistä:
NuolivaaraYVAl

ja
NuolivaaraKemijärvenKaava