Nuolivaaran tuulipuisto – Kemijärvi/Salla

Sijainti

Nuolivaaran suunnittelualue sijaitsee noin 25 kilometriä Kemijärven keskustasta koilliseen, Kemijärven ja Sallan kuntien rajalla. Tuulipuiston suunnittelualueen koko on noin 1260 hehtaaria.

Hanke

Nuolivaaran hankealueelle on suunniteltu rakennettavan 17 tuulivoimalaa, kukin teholtaan noin 5-6 MW. Kemijärven puolella hankealue sijoittuu Kemijärven yhteismetsän maille, ja Sallan puolella maanomistaja on Metsähallitus.

Projektivaihe

Hankkeen YVA valmistui helmikuussa 2018 ja osayleiskaavat astuivat voimaan vuonna 2020. Sähkön siirtoa mahdollistava 110 kV voimajohto on yleissuunnitteluvaiheessa ja sen lunastusmenettely aloitettiin syksyllä 2020.

Kemijärven puolella olevien 15 voimalan rakennusluvat astuivat voimaan loppusyksyllä 2020 ja Sallan puolella olevan kahden voimalan rakennuslupien odotetaan saavan lainvoiman keväällä 2021.

Nuolivaaran tuulivoimapuiston rakentamisen on määrä alkaa vuonna 2021 ja tuulipuiston on tavoitteen mukaan määrä olla toiminnassa vuoden 2022 aikana.

Tuulipuistoprojektin eteneminen vaiheittain

1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista

2. vaihe: Selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja kaavamenettelyä

3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat

4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan

 

Lisätietoja hankkeen YVA-menettelystä
NuolivaaraYVAl

Lisätietoja kaavasta:
NuolivaaraKemijärvenKaava