Junnunmäen tuulivoimahanke

Sijainti

Wpd Suomi Oy suunnittelee enintään 34 voimalan tuulivoimahanketta Kuopion kaupungin ja Tervon kunnan alueille. Hankealueelle on Tervon keskustasta matkaa noin 18 kilometriä ja Kuopion keskustasta noin 28 kilometriä. Alustava suunnittelualue on kooltaan 2 620 hehtaaria, josta Kuopion puolella on 2 140 hehtaaria ja Tervon puolella 480 hehtaaria.

Junnunmäen alueelle on Pohjois-Savon vuoden 2040 maakuntakaavaluonnoksessa merkitty tuulivoima-alue. Hankealue on nykyisin pääosin metsätalouskäytössä.

Hanke

Junnunmäen tuulivoimahankkeen voimaloiden yksikköteho tulee olemaan enintään 10 MW, eli yhteensä voimaloiden nimelliskapasiteetti voi olla enintään 340 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus tulee olemaan korkeintaan 300 metriä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) tarkastellaan erilaisia vaihtoehtoja hankkeen toteuttamiseksi. Hankealueen koko ja voimaloiden lukumäärä voivat muuttua YVA- ja kaavamenettelyiden aikana esimerkiksi luontoselvityksissä ilmi tulleiden seikkojen vuoksi. Hankkeen vaikutukset ympäristöön pyritään minimoimaan.

Asutko hankealueen lähettyvillä ja pohdituttaako tuulivoimahanke? Ota yhteyttä hanketiimiin eli Tiinaan, Emmaan tai Hannaan, ja käydään yhdessä läpi hankkeen vaikutuksia teidän näkökulmastanne. Kuulemme mielellämme myös toiveistasi esimerkiksi yleisötilaisuuksiin liittyen!

Ajankohtaista

Uusi sähkönsiirron reittivaihtoehto

YVA-ohjelmassa esiteltyjen sähkönsiirtoreittien lisäksi YVA-selostuksessa tullaan arvioimaan kolmannen, etelään suuntautuvan vaihtoehdon vaikutukset. Uusi VE3 suuntautuu hankealueelta kaakkoon. Hankemateriaaleihin on lisätty päivitetty sähkönsiirtovaihtoehtojen kartta, jossa on esitetty myös VE3:n alustava reitti.


Työpaja peruttu

Maanantain 20.5. gradutyöpaja on valitettavasti jouduttu perumaan ennakkoilmoittautuneiden vähäisyyden vuoksi. Lisätietoja saat hankekehityspäällikkö Tiina Vikmanilta, puh. 040 1587 407.


Tilaa uutiskirje sähköpostiisi!

Uutiskirjeen tilaajana pysyt ajan tasalla Junnunmäen hankkeesta. Lähetämme sähköpostiisi tietoa hankkeen etenemisestä, tulevista yleisötilaisuuksista ja muista ajankohtaisista asioista muutaman kerran vuodessa. Voit tilata uutiskirjeen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen e.berkovits@wpd.fi.


Junnunmäen tuulivoimahankkeessa on parhaillaan käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja osayleiskaavoitus. Hankkeen YVA-ohjelma ja kaavoituksen osallistumis-ja arviointisuunnitelmat olivat nähtävillä palautteita varten loppukesästä 2023. Kesällä 2024 hankealueella toteutetaan YVA-konsultti Sitowisen toimesta täydennyselvityksiä yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta.  Tulevaan YVA-selostukseen kootaan tehtyjen selvitysten tulokset ja arvioidaan niiden pohjalta hankkeen toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. YVA-selostus on valmis nähtäville asetettavaksi arviolta vuoden 2025 alussa.

Asukaskysely

Junnunmäen tuulivoimahankkeen asukaskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2023. Asukaskysely on osa hankkeen YVA-menettelyn selvityksiä ja sen raportti julkaistaan kokonaisuudessaan osana hankkeen YVA-selostusta.

Asukaskyselyn materiaalit ja infopisteellä 25.1. esitellyt alustavat tulokset ovat ladattavissa tämän sivun alaosasta, kohdasta “Hankemateriaaleja”.

Kaavoitus

 • Elo-syyskuu 2023: Junnunmäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS) olivat nähtävillä mielipiteitä ja lausuntoja varten.
 • 25.4.2023: Tervon kunnanhallitus hyväksyi Junnunmäen tuulivoimahankkeen kaavoitusaloitteen.
 • 17.4.2023: Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi Junnunmäen tuulivoimahankkeen kaavoitusaloitteen: YLE: Kuopio laatii kaavan tuulivoima-alueelle

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

 • Kevät 2024: Kolmas, etelään suuntautuva sähkönsiirtoreitti lisätty YVAssa arvioitaviin vaihtoehtoihin. Päivitetyn sähkönsiirtovaihtoehtojen kartan löydät ladattavista hankemateriaaleista.
 • Kesä 2024: Hankealueella tehdään täydentäviä selvityksiä.
 • Lokakuu 2023: Yhteysviranomaisen  lausunto hankkeen YVA-ohjelmasta on julkaistu.
 • Elo-syyskuu 2023: Hankkeen YVA-ohjelma nähtävillä mielipiteitä ja lausuntoja varten.
 • Kevät 2023: Luontoselvitykset hankealueella on aloitettu. Selvitykset jatkuvat syksyyn saakka.
 • 21.3.2023: YVA-menettelyn ennakkoneuvottelu pidettiin wpd Suomi Oy:n ja viranomaisten kesken.

Lisätyt hankemateriaalit

Löydät kaikki lisäämämme hankemateriaalit tämän sivun alaosasta, kohdasta “Hankemateriaaleja”. YVA-menettelyn materiaalit ovat ladattavissa yhteysviranomaisen (Pohjois-Savon ELY-keskus) verkkosivuilta.

 • Toukokuu 2024: Kysymyksiä & vastauksia -lehtinen ja sähkönsiirron reittivaihtoehtojen kartta päivitetty.
 • Joulukuu 2023: Ladattaviin materiaaleihin on lisätty asukaskyselyn liitteet. Materiaaleissa on havainnekuvia sekä kartta hankealueesta ja voimalapaikoista.
 • Syyskuu 2023: Kysymyksiä & vastauksia -lehtisessä on vastauksia mm. yleisötilaisuuksissa esitettyihin kysymyksiin.
 • Elokuu 2023: YVA-ohjelma ja yleisötilaisuudessa jaettu esite.

Menneet tapahtumat

 • 18.5.2024: Vierailimme paikallisten asukkaiden ja muiden hankkeesta kiinnostuneiden kanssa Piiparinmäen tuulivoimapuistossa. Retkellä pääsi näkemään läheltä, miltä valmis tuulivoimahankealue näyttää. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille!
 • 25.1.2024: Infopiste Hirvilahden Nuorisoseurantalolla. Infopisteellä kävi yhteensä noin 50–60 vierailijaa. Kiitos kaikille mielenkiintoisista keskusteluista!
 • 19.9.2023: Infopiste Kurolanlahden Nuorisoseurantalolla.
 • 22.8.2023: Avoin yleisötilaisuus Maaninkajärven koululla. Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen YVA-ohjelmaa ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS). Esitys ja muistio yhteysviranomaisen (Pohjois-Savon ELY-keskus) sivuilla.
 • 5.8.2023: Infopiste Riuttalan Talonpoikaismuseon elonkorjuujuhlissa.
 • 25.5.2023: Infopiste Karttulan koululla.
 • 8.5.2023: Yleisötilaisuus Tervossa.

 

Tuulivoimahanke voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Junnunmäen hanke on vaiheessa 2.


1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista
Junnunmäen hankealueen maanvuokraneuvottelut on saatu päätökseen. Maanvuokrasopimukset on pääosin solmittu jo ennen kaava-aloitteiden jättämistä Kuopion kaupungille ja Tervon kuntaan. Kaava-aloitteet hyväksyttiin Kuopion kaupunginhallituksessa ja Tervon kunnanhallituksessa huhtikuussa 2023.


2. vaihe: Selvitetään hankkeen vaikutukset osana YVA- ja kaavamenettelyä
Junnunmäen tuulivoimahankkeen YVA- ja kaavamenettely on parhaillaan käynnissä. YVA-ohjelma sekä tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen jättämistä varten elo-syyskuussa 2023. Parhaillaan hankkeessa toteutetaan ympäristövaikutusten selvityksiä, ja seuraavaksi niistä saatu tieto kootaan YVA-selostukseen. YVA-selostus ja kaavaluonnokset tulevat aikanaan (arviolta alkuvuodesta 2025) nähtäville mielipiteitä ja lausuntoja varten.


3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat


4. vaihe: Tuulivoimapuisto rakennetaan