Junnunmäen tuulipuisto

Sijainti

Wpd Finland Oy suunnittelee enintään 34 voimalan tuulipuistoa Kuopion kaupungin ja Tervon kunnan alueille. Hankealueelle on Tervon keskustasta matkaa noin 18 kilometriä ja Kuopion keskustasta noin 28 kilometriä. Alustava suunnittelualue on kooltaan 2 620 hehtaaria, josta Kuopion puolella on 2 140 hehtaaria ja Tervon puolella 480 hehtaaria.

Junnunmäen alueelle on Pohjois-Savon vuoden 2040 maakuntakaavaluonnoksessa merkitty tuulivoima-alue. Hankealue on nykyisin pääosin metsätalouskäytössä.

Hanke

Junnunmäen tuulipuiston voimaloiden yksikköteho tulee olemaan enintään 10 MW, eli koko tuulipuiston nimelliskapasiteetti voi olla enintään 340 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus tulee olemaan korkeintaan 300 metriä.

YVAssa eli ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erilaisia vaihtoehtoja hankkeen toteuttamiseksi. Hankealueen koko ja voimaloiden lukumäärä voivat muuttua YVA- ja kaavamenettelyiden aikana esimerkiksi luontoselvityksissä ilmi tulleiden seikkojen vuoksi. Hankkeen vaikutukset ympäristöön pyritään minimoimaan.

Paikallisille asukkaille ja muille hankkeesta kiinnostuneille järjestetään yleisötilaisuuksia säännöllisesti hankkeen aikana. Alta löydät tietoa hankkeen ajankohtaisista tapahtumista.

Ajankohtaista

Tulevat tapahtumat
Tulevien tapahtumien ajankohdat varmistuvat myöhemmin. Otamme mielellämme vastaan toiveita ja ajatuksia yleisötilaisuuksiin liittyen!

Menneet tapahtumat
8.5.2023: Yleisötilaisuus Tervossa.
25.5.2023: Infopiste Karttulan koululla.
5.8.2023: Infopiste Riuttalan Talonpoikaismuseon elonkerjuujuhlissa.
22.8.2023: Avoin yleisötilaisuus Maaninkajärven koululla. Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen YVA-ohjelmaa ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS).
19.9.2023: Junnunmäen tuulivoimahankkeen infopiste pidettiin klo 13–19 Kurolanlahden nuorisoseurantalolla. Infopisteellä kävi päivän aikana noin 70 vierailijaa. Kiitos kaikille osallistuneille hyvistä keskusteluista!

Hankemateriaalit
22.8.2023: YVA-ohjelma ja yleisötilaisuudessa jaettu esite ovat ladattavissa tämän sivun alaosasta kohdasta “Hankemateriaaleja”.
1.9.2023: Kysymyksiä & vastauksia -lehtisessä on vastauksia mm. yleisötilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin.

Kaavoitus
17.4.2023: Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi Junnunmäen tuulivoimahankkeen kaavoitusaloitteen: YLE: Kuopio laatii kaavan tuulivoima-alueelle
25.4.2023: Tervon kunnanhallitus hyväksyi Junnunmäen tuulivoimahankkeen kaavoitusaloitteen.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
21.3.2023: YVA-menettelyn ennakkoneuvottelu pidettiin wpd Finland Oy:n ja viranomaisten kesken.
Kevät 2023: Luontoselvitykset hankealueella on aloitettu. Selvitykset jatkuvat syksyyn saakka.

Tuulipuistohanke voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Junnunmäen hanke on vaiheessa 2.


1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista
Junnunmäen hankealueen maanvuokraneuvottelut on saatu päätökseen. Maanvuokrasopimukset on pääosin solmittu jo ennen kaava-aloitteiden jättämistä Kuopion kaupungille ja Tervon kuntaan. Kaava-aloitteet hyväksyttiin Kuopion kaupunginhallituksessa ja Tervon kunnanhallituksessa huhtikuussa 2023.


2. vaihe: Selvitetään hankkeen vaikutukset osana YVA- ja kaavamenettelyä
Junnunmäen tuulivoimahankkeen YVA- ja kaavamenettely on parhaillaan käynnissä. YVA-ohjelma sekä tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen jättämistä varten elo-syyskuussa 2023. Parhaillaan hankkeessa toteutetaan ympäristövaikutusten selvityksiä, ja seuraavaksi niistä saatu tieto kootaan YVA-selostukseen. YVA-selostus ja kaavaluonnokset tulevat aikanaan (arviolta syksyllä 2024) nähtäville mielipiteitä ja lausuntoja varten.


3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat


4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan