Kurvilanmäen tuulipuisto

Sijainti

wpd Finland Oy suunnittelee Kurvilanmäen tuulipuistoa Vieremän ja Sonkajärven kuntiin. Alue sijaitsee kuntien rajalla n. 18 km Vieremän keskustasta koilliseen ja n. 20 km Sonkajärven keskustasta luoteeseen. Matkaa Iisalmeen kertyy hankealueelta n. 35 km. Suunnittelualueen koko on n. 5500 hehtaaria.

Alueella on maakuntakaavassa osoitettu tuulivoima-alue (tv-26.802 ja tv-26.800, Kurvilanmäki).

Hanke

Hankealueelle on alustavasti suunniteltu rakennettavan n. 54 tuulivoimalaa, kukin teholtaan n. 6-8 MW. Voimalan kokonaiskorkeus tulee olemaan enintään 300 m (tornin korkeus enintään 200 metriä ja lavan pituus enintään 100 metriä). Voimaloiden lukumäärä, yksikköteho ja kokonaiskorkeus tarkentuvat hankkeen edetessä.

Projektivaihe

Kurvilanmäen tuulipuistohankkeessa neuvotellaan parhaillaan alueen maanomistajien kanssa maanvuokrasopimuksista. Lokakuuhun 2021 mennessä alustavasta tuulipuistoalueesta on vuokrattu yli 80 %. Hankkeen toteutettavuuden varmistamiseksi alueelle on suoritettava Puolustusvoimain edellyttämä VTT:n tutkaselvitys. Tuulipuistohankkeesta jätetään kaava-aloitteet Vieremän ja Sonkajärven kuntiin syksyn 2021 aikana.

Ajankohtaista

Marraskuu 2021

Kurvilanmäen tuulipuistohankkeen kaava-aloitteet on hyväksytty Vieremän ja Sonkajärven kunnissa. Sonkajärven kunnanhallitus hyväksyi kaava-aloitteen kokouksessaan 25.10.2021. Vieremän kunnanhallitus hyväksyi kaava-aloitteen kokouksessaan 23.11.2021. Seuraavaksi molempien kuntien kanssa laaditaan kaavoitussopimukset.

Lokakuu 2021

wpd Finland Oy julkisti Kurvilanmäen tuulipuistohankkeen ja esitteli sitä ensimmäistä kertaa 4.10.2021 Vieremän Rientolassa ja 5.10.2021 Sukevan kyläkeskuksessa. Kiitos osallistuneille hyvistä keskusteluista! Linkin kautta voit tutustua perustietoihin hankkeesta sekä karttaan alustavasta kaava-alueesta (päivitetty lokakuussa 2021):

Perustietoja ja kartta 10/2021, Kurvilanmäen tuulipuistohanke

 

Tuulipuistohankkeen eteneminen vaiheittain


1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista


2. vaihe: Selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä

lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja kaavamenettelyä


3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat


4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan