Kurvilanmäen tuulipuisto

Sijainti

wpd Finland Oy suunnittelee Kurvilanmäen tuulipuistoa Vieremän ja Sonkajärven kuntiin. Alue sijaitsee kuntien rajalla n. 18 km Vieremän keskustasta koilliseen ja n. 20 km Sonkajärven keskustasta luoteeseen. Matkaa Iisalmeen kertyy hankealueelta n. 35 km. Suunnittelualueen koko on n. 5500 hehtaaria.

Alueella on maakuntakaavassa osoitettu tuulivoima-alue (tv-26.802 ja tv-26.800, Kurvilanmäki).

Hanke

Hankealueelle on alustavasti suunniteltu rakennettavan n. 54 tuulivoimalaa, kukin teholtaan n. 6-8 MW. Voimalan kokonaiskorkeus tulee olemaan enintään 300 m (tornin korkeus enintään 200 metriä ja lavan pituus enintään 100 metriä). Voimaloiden lukumäärä, yksikköteho ja kokonaiskorkeus tarkentuvat hankkeen edetessä.

Projektivaihe

Kurvilanmäen tuulipuistohankkeessa neuvotellaan parhaillaan alueen maanomistajien kanssa maanvuokrasopimuksista. Lokakuuhun 2021 mennessä alustavasta tuulipuistoalueesta on vuokrattu yli 80 %. Hankkeen toteutettavuuden varmistamiseksi alueelle on suoritettava Puolustusvoimain edellyttämä VTT:n tutkaselvitys. Tuulipuistohankkeesta jätetään kaava-aloitteet Vieremän ja Sonkajärven kuntiin syksyn 2021 aikana.

Ajankohtaista

Tammikuu 2023

Kurvilanmäen YVA-ohjelma ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 5.1.2023-6.2.2023 välisenä aikana. YVA-ohjelmaan ja OAS:iin pääset tutustumaan alla olevien linkkien kautta. YVA-ohjelmaan liittyvät mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa ELY-keskukselle ja OAS:iin liittyvät mielipiteet Vieremän tai Sonkajärven kunnille. Ohjeet mielipiteiden ja lausuntojen jättämiseen ympäristöhallinnon sivuilla ja kuntien sivuilla (alla olevat linkit). Yleisötilaisuudet pidetään Sukevan kyläkeskuksessa 18.1.2023 klo 17-19 ja Vieremän koulukeskuksessa 19.1.2023 klo 17-19. Tilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös etänä teamsin kautta. Ohjeet etänä osallistumiseen päivittyvät hankkeen ympäristöhallinnon sivuille lähempänä tilaisuuksia.

YVA-ohjelma OAS Vieremä OAS Sonkajärvi

Kesäkuu 2022

Otamme käyttöön Louhi-palautejärjestelmän Kurvilanmäen tuulivoimahankkeen suunnittelun tueksi. Palautejärjestelmässä voi kysyä kysymyksiä ja antaa palautetta hankkeeseen liittyen. Palautejärjestelmään pääsee alla olevasta linkistä.

Louhi-palautejärjestelmä

Ohjeet palautejärjestelmän käyttöön alla olevasta linkistä

Louhi-käyttöohjeet

Huhtikuu 2022

Kurvilanmäen tuulipuistohankkeeseen on palkattu konsultti FCG Consulting Group Oy joka vastaa hankeen YVA- ja kaavamenettelystä. Tavoitteena on saada YVA-ohjelma nähtäville vuoden 2022 aikana. Tulevana kesänä jatketaan alueen luontoselvityksiä ja osa selvityksistä jatkuu vielä ensi kesänä (2023).

Marraskuu 2021

Kurvilanmäen tuulipuistohankkeen kaava-aloitteet on hyväksytty Vieremän ja Sonkajärven kunnissa. Sonkajärven kunnanhallitus hyväksyi kaava-aloitteen kokouksessaan 25.10.2021. Vieremän kunnanhallitus hyväksyi kaava-aloitteen kokouksessaan 23.11.2021. Seuraavaksi molempien kuntien kanssa laaditaan kaavoitussopimukset.

Lokakuu 2021

wpd Finland Oy julkisti Kurvilanmäen tuulipuistohankkeen ja esitteli sitä ensimmäistä kertaa 4.10.2021 Vieremän Rientolassa ja 5.10.2021 Sukevan kyläkeskuksessa. Kiitos osallistuneille hyvistä keskusteluista! Linkin kautta voit tutustua perustietoihin hankkeesta sekä karttaan alustavasta kaava-alueesta (päivitetty lokakuussa 2021):

Perustietoja ja kartta 10/2021, Kurvilanmäen tuulipuistohanke

 

Tuulipuistohankkeen eteneminen vaiheittain


1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista


2. vaihe: Selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä

lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja kaavamenettelyä


3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat


4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan