Kurvilanmäen tuulipuisto

Sijainti

wpd Suomi Oy suunnittelee Kurvilanmäen tuulipuistoa Vieremän ja Sonkajärven kuntiin. Alue sijaitsee kuntien rajalla n. 18 km Vieremän keskustasta koilliseen ja n. 20 km Sonkajärven keskustasta luoteeseen. Matkaa Iisalmeen kertyy hankealueelta n. 35 km. Suunnittelualueen koko on n. 5600 hehtaaria.

Alueella on maakuntakaavassa osoitettu tuulivoima-alue (tv-26.802 ja tv-26.800, Kurvilanmäki).

Hanke

Hankealueelle on alustavasti suunniteltu rakennettavan enintään 38 tuulivoimalaa, kukin teholtaan n. 6-8 MW. Voimalan kokonaiskorkeus tulee olemaan enintään 300 m (tornin korkeus enintään 200 metriä ja lavan pituus enintään 100 metriä). Voimaloiden lukumäärä, yksikköteho ja kokonaiskorkeus tarkentuvat hankkeen edetessä.

Projektivaihe

Loppuvuodesta 2021 Vieremän ja Sonkajärven kunnat hyväksyivät Kurvilanmäen tuulivoimahankkeen kaavoitusaloitteet. Kurvilanmäen tuulivoimahankkeessa aloitettiin ympäristövaikutustenarvionti (YVA)- ja kaavoitusvaihe tammikuussa 2022. Kesällä 2022 tilasimme puolustusvoimien edellyttämän tutkavaikutusselvityksen VTT:ltä. Marraskuussa 2022 saimme puolustusvoimilta puoltavan lausunnon 46 tuulivoimalan kokonaisuudelle voimaloiden kokonaiskorkeuden ollessa 300 metriä. Hankkeen YVA-ohjelma on ollut nähtävillä 5.1.2023-6.2.2023. Yhteysviranomainen on antanut ohjelmasta lausuntonsa, joka on nähtävillä ympäristöhallinnon sivuilla. Hankkeen osalta konsultti on tehnyt luontoselvityksiä meneillä maastokausilla ja jatkaa jäljellä olevien selvitysten tekemistä suunnitelmien mukaisesti. Tällä hetkellä hankkeessa valmistellaan YVA-selostusta, joka perustuu YVA-ohjelmassa esitettyyn suunnitelmaan ja yhteysviranomaisen lausuntoon. YVA-selostus sekä kaavaluonnos on tarkoitus valmistua vuonna 2024.

Ajankohtaista

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Uutiskirjeen tilaajana pysyt ajan tasalla Kurvilanmäen hankkeesta. Lähetämme sähköpostiisi tietoa hankkeen etenemisestä, tulevista yleisötilaisuuksista ja muista ajankohtaisista asioista muutaman kerran vuodessa. Voit tilata uutiskirjeen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen s.peltoniemi@wpd.fi.


Joulukuu 2023

Olimme esittelemässä hanketta Vieremällä ja Sukevalla 13-14.12.2023 kahden erillisen infopisteen merkeissä. Tilaisuudessa esiteltiin muun muassa valokuvasovitteita sekä ajankohtaisia hankesuunnitelmia. Paikan päällä pystyi myös tarkistamaan kuinka monta voimalaa sen hetkisillä suunnitelmilla näkyisi omalle kotipihalle. Paikalle saapui runsaasti hankkeesta ja tuulivoimasta kiinnostuneita ja oli ilo nähdä, että myös hankkeen kannattajat löysivät paikalle. Tilaisuuksissa arvoimme Suomessa rakennettujen tuulivoimaloiden lukumäärään liittyvään kysymykseen vastanneiden kesken yhteensä 4×100€ arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Palkinnot on toimitettu arvonnan voittajille.

Tilaisuuksista voit lukea lisää alla olevasta linkistä:

wpd suomen info veti vieremällä tuvan täyteen

 

Materiaali valmiina Sukevan kyläkeskuksessa (14.12.2023)                                       

Maaliskuu 2023

Järjestimme 21.3 infotilaisuuden Vieremän kirjastolla. Wpd:n henkilökuntaa oli paikan päällä esittelemässä hanketta ja vastaamassa kävijöiden esittämiin kysymyksiin niin hanketta kuin tuulivoimaa koskien. Kävimme hyviä keskusteluja ja oli mukava nähdä, että myös hankkeen kannattajia löysi paikan päälle juttelemaan. Ilmoitamme paikallisissa lehdissä taas, kun olemme järjestämässä tilaisuuksia Vieremälle tai Sonkajärvelle.

Infotilaisuus Vieremän kirjastolla.

Yhteysviranomainen on antanut hankkeen YVA-ohjelmasta lausuntonsa. Ohjelmaan ja yhteysviranomaisen lausuntoon voi käydä tutustumassa osoitteessa https://www.ymparisto.fi/wpdkurvilanmakituulivoimaYVa.

LOUHI-palautejärjestelmä on Kurvilanmäen tuulivoimahankkeen osalta poistunut käytöstä. Kiitos kaikille palautteen antajille ja kysymyksen jättäneille. Hankkeeseen liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä projektitiimiin. Yhteystiedot näkyvät sivun oikeassa ylälaidassa. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja vastaamme kysymyksiin.

Tammikuu 2023

Kurvilanmäen YVA-ohjelma ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 5.1.2023-6.2.2023 välisenä aikana. YVA-ohjelmaan ja OAS:iin pääset tutustumaan alla olevien linkkien kautta. YVA-ohjelmaan liittyvät mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa ELY-keskukselle ja OAS:iin liittyvät mielipiteet Vieremän tai Sonkajärven kunnille. Ohjeet mielipiteiden ja lausuntojen jättämiseen ympäristöhallinnon sivuilla ja kuntien sivuilla (alla olevat linkit). Yleisötilaisuudet pidetään Sukevan kyläkeskuksessa 18.1.2023 klo 17-19 ja Vieremän koulukeskuksessa 19.1.2023 klo 17-19. Tilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös etänä teamsin kautta. Ohjeet etänä osallistumiseen päivittyvät hankkeen ympäristöhallinnon sivuille lähempänä tilaisuuksia.

YVA-ohjelma OAS Vieremä OAS Sonkajärvi

Huhtikuu 2022

Kurvilanmäen tuulipuistohankkeeseen on palkattu konsultti FCG Consulting Group Oy joka vastaa hankeen YVA- ja kaavamenettelystä. Tavoitteena on saada YVA-ohjelma nähtäville vuoden 2022 aikana. Tulevana kesänä jatketaan alueen luontoselvityksiä ja osa selvityksistä jatkuu vielä ensi kesänä (2023).

Marraskuu 2021

Kurvilanmäen tuulipuistohankkeen kaava-aloitteet on hyväksytty Vieremän ja Sonkajärven kunnissa. Sonkajärven kunnanhallitus hyväksyi kaava-aloitteen kokouksessaan 25.10.2021. Vieremän kunnanhallitus hyväksyi kaava-aloitteen kokouksessaan 23.11.2021. Seuraavaksi molempien kuntien kanssa laaditaan kaavoitussopimukset.

Lokakuu 2021

wpd Finland Oy julkisti Kurvilanmäen tuulipuistohankkeen ja esitteli sitä ensimmäistä kertaa 4.10.2021 Vieremän Rientolassa ja 5.10.2021 Sukevan kyläkeskuksessa. Kiitos osallistuneille hyvistä keskusteluista! Linkin kautta voit tutustua perustietoihin hankkeesta sekä karttaan alustavasta kaava-alueesta (päivitetty lokakuussa 2021):

Perustietoja ja kartta 10/2021, Kurvilanmäen tuulipuistohanke

 

Tuulipuistohankkeen eteneminen vaiheittain


1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista


2. vaihe: Selvitetään asiantuntijoiden avulla hankkeen vaikutukset ympäristöön sekä

lähialueen asukkaille ja toiminnoille osana YVA- ja kaavamenettelyä


3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat


4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan