Hauksuonnevan tuulivoimahanke

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Pyhäjoen ja Merijärven kunnissa. Hauksuonnevan alue on Pohjois-Pohjanmaan liiton kattavassa TUULI-hankkeessa tunnistettu mahdolliseksi tuulivoima-alueeksi. Wpd Suomi Oy:n hankkeen rajaus mukailee pääosin TUULI-hankkeen aluerajausta, minkä lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu voimassa olevaan maakuntakaavaan merkityn tuulivoima-alueen länsiosa. Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla voit tutustua TUULI-hankkeeseen ja sitä varten tehtyihin selvityksiin: TUULI-hanke. Pohjois-Pohjanmaan Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen viranomaislausuntokierroksella Hauksuonnevalla on tv-merkintä, aineisto: Dynasty tietopalvelu : Pohjois-Pohjanmaan liitto (oncloudos.com)

Wpd Suomi Oy suunnittelee alueelle noin 50–70 voimalan tuulivoimahanketta. Voimalamäärä riippuu lopullisesta hankealueen laajuudesta, joka määrittyy suunnittelun edetessä. Hankealueelle on Pyhäjoen keskustasta matkaa noin yhdeksän kilometriä ja Merijärven keskustasta noin seitsemän kilometriä. Alustava suunnittelualue on kooltaan hieman yli 5 100 hehtaaria, josta Pyhäjoen puolella on 4 500 hehtaaria ja Merijärven puolella 600 hehtaaria.

Hauksuonnevan alue on pääosin metsätalouskäytössä ja sen läpi kulkee 400 kilovoltin voimalinja. Hankkeen sähkönsiirtoreitti ei ole vielä tiedossa, mutta pyrimme liittämään hankkeen kantaverkkoon mahdollisimman lähellä hankealuetta.

Hanke

Hauksuonnevan tuulivoimaloiden yksikköteho tulee olemaan enintään 10 MW, eli koko hankkeen nimelliskapasiteetti voi olla enintään 700 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus tulee olemaan korkeintaan 300 metriä.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tullaan tarkastelemaan erilaisia vaihtoehtoja hankkeen toteuttamiseksi. Hankealueen koko ja voimaloiden lukumäärä voivat muuttua YVA- ja kaavamenettelyiden aikana, kun alueen soveltuvuutta tuulivoimalle arvioidaan. Hankkeen vaikutukset ympäristöön pyritään minimoimaan YVA-menettelyn avulla.

Paikallisille asukkaille järjestetään hankkeen edetessä yleisötilaisuuksia, joissa voi tutustua meihin ja hankkeeseen. Lisäksi meidät saattaa löytää muista kunnissa järjestettävistä tapahtumista. Yleisötilaisuuksista tiedotetaan aina näillä sivuilla kohdassa “Ajankohtaista”. Lisäämme sivuille myös yleisötilaisuuksissa esillä ollutta hankemateriaalia.

Ajankohtaista

Järjestämme kaikille avoimet yleisötapahtumat Pyhäjoella ja Merijärvellä helmikuussa. Tapahtumissa on alussa lyhyt hanke-esittely (myös Teams-yhteydellä, kysy linkkiä sähköpostilla) ja sen jälkeen vapaata keskustelua kahvin ääressä. Tervetuloa!

  • Infotapahtuma Pyhäjoella Pirttikosken kylätalolla (osoite Pirttikoskentie 585, 86160 Pirttikoski) tiistaina 27.2.2024 klo 17–19
  • Infotapahtuma Merijärvellä Koivupuhdon koulun ruokasalissa (osoite Merijärventie 106, 86220 Merijärvi) torstaina 29.2.2024 klo 17–19

Onko sinulla toiveita tai ideoita yleisötilaisuuksiin liittyen? Kuulemme niistä mielellämme!

Lisätyt hankemateriaalit

  • Helmikuu 2024: Kysymyksiä & vastauksia -lehtisessä on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin.
  • Joulukuu 2023: Hauksuonnevan alustavan suunnittelualueen kartta löytyy tämän sivun alaosasta, kohdasta “Hankemateriaaleja”.

Kaavoitus

  • Joulukuu 2023: Merijärven kunnanvaltuusto hyväksyi Hauksuonnevan tuulivoimahankkeen kaavoitusaloitteen 4.12.2023. Pyhäjoen kunnanhallitus hyväksyi kaavoitusaloitteen 18.12.2023.
  • Marraskuu 2023: Kaavoitusaloitteet jätettiin Pyhäjoen ja Merijärven kuntiin.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

  • Hauksuonnevan YVA-menettely käynnistyy keväällä 2024.
  • Luontoselvitykset aloitetaan keväällä 2024.

Tuulivoimahanke voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Hauksuonnevan tuulivoimahanke on siirtymässä vaiheeseen 2.


1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista Maanvuokraneuvotteluita on käyty vuoden 2023 aikana, ja valtaosa suunnittelualueesta on jo vuokrattu. 


2. vaihe: Selvitetään hankkeen vaikutukset osana YVA- ja kaavamenettelyä
Hauksuonnevan YVA- ja kaavakonsultit on valittu syksyllä 2023. Kaavoitusaloitteet jätettiin kuntiin marraskuussa 2023. YVA-selvitykset alkavat vuoden 2024 maastokaudella, ja suunnitelmana on julkaista YVA-ohjelma keväällä 2024. 


3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat


4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan