27.08.2014

Jokelan tuulipuiston rakennusvaihe on käynnistymässä. Tiestön ja voimala-alueiden maanrakennusurakoitsijaksi on valittu raahelainen Pentti Hämeenaho Oy ja töiden valmistelut aloitettiin 25.8.2014.

Varsinaisten tuulivoimaloiden rakennustyöt tullaan aloittamaan keväällä 2015 tuulipuiston läheisen turkistarha-alueen penikointiajat huomioiden. Tuulivoimaloiden perustustyöt käynnistyvät alkukeväästä 2015 ja tornien pystytys kesällä 2015. Tuulisähkön tuotanto käynnistyy vuoden 2015 lopulla.

Tuulipuisto liitetään valtakunnan verkkoon uudella 110 kV voimajohdolla joka kulkee Mäkikankaan tuulipuistosta Kalajoen tuulipuistoalueiden kautta Jylkän sähköasemalle. Voimajohdon suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Elenia Oy.

Tuulipuiston rakentamista koordinoi wpd construction Finland Oy. Rakennustöiden osalta yhteyshenkilönä ja työmaapäällikkönä toimii wpd construction Finlandilla DI Anni Vuohijoki (a.vuohijoki(et)wpd.fi, p. 040 152 0693) ja sähköteknisten töiden osalta DI Lasse Kankainen (l.kankainen(et)wpd.fi, p. 040 739 1690).