14.02.2011

wpd Finland Oy suunnittelee 14–20 tuulivoimalan tuulipuistoa Kalajoen Jokelaan. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on valmistunut ja virallinen arviointimenettely (YVA) käynnistynyt. Arviointiohjelma on nyt nähtävillä mielipiteitä ja lausuntoja varten. Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Kalajoella torstaina 17. helmikuuta.

Arviointiohjelma on työsuunnitelma, jossa kuvataan, mitä selvityksiä hankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseksi on tehty ja tullaan tekemään. Jokelan tuulipuistohankkeessa on tarkoitus arvioida muun muassa maisema- ja linnustovaikutuksia sekä vaikutuksia asutukseen ja virkistyskäyttöön. Ohjelmassa esitetään muun muassa, että maisemavaikutuksia havainnollistetaan kuvasovittein ja lähiasukkaiden näkemyksiä selvitetään kirjeitse lähetettävän asukaskyselyn avulla.

Jokelan tuulipuistohankkeen YVA-menettelyä ohjaa ja valvoo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Yleisötilaisuus järjestetään 17.2. klo 18:00 Kalajoen kaupungintalon valtuustosalissa (Kalajoentie 5). Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen.

YVA-ohjelmaa koskevia mielipiteitä voi jättää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 25.3.2011 mennessä.

Lisätietoja:

wpd Finland Oy:
Heli Rissanen, Varatoimitusjohtaja, Ympäristö ja yhteiskuntasuhteet
gsm 040 578 7584, h.rissanen (et) wpd.fi
www.wpd.fi > Tuulivoimaprojektit > Maatuulivoima > Kalajoki – Jokela

YVA-menettelystä myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:
Liisa Kantola, erikoissuunnittelija
gsm 040 545 2665, liisa.kantola (et) ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/yva > Vireillä olevat yva-hankkeet > Energian tuotanto