08.04.2009

wpd Finland Oy suunnittelee 5-6 yksikön tuulipuistoa Hankoon, Koverharin alueelle. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on edennyt kenttätyöselvitysten vaiheeseen.

Tehdyn ympäristövaikutusten arviointiohjelman mukaisesti alueella on nyt käynnistymässä wpd Finland Oy:n toimeksiannosta mm. muinaisjäännösten inventointi ja linnustotarkkailut. ”Muinaisjäännösten inventoinnissa on kyse Neuvostoliiton joukkojen rakentamista Hangon vuokra-alueen lannoitteista, jotka rakennettiin vuosina 1940–1941” kertoo maastotyöt toteuttava tutkija John Lagerstedt Museoviraston rakennushistorian osastolta.

”Erityisasiantuntijoiden toimesta tehtävät kenttätyöt tuottavat oleellista uutta tietoa hankkeen ympäristövaikutusten arviointia varten” toteaa johtaja Heli Rissanen wpd Finland Oy:stä.

Lisätietoja:

Heli Rissanen, Johtaja, Ympäristö ja yhteiskuntasuhteet, wpd Finland Oy
gsm. + 358 40 578 7584, h.rissanen(et)wpd.fi
www.wpd.fi > Ajankohtaiset projektit > Koverhar