26.10.2009

wpd Finland Oy käynnistää tuulipuistohankkeen Pyhäjoen Mäkikankaan alueella. Alueelle on tarkoitus rakentaa 10 – 15 voimalaa, jotka tuottaisivat puhdasta sähköä vuodessa runsaan 15 000 ei-sähkölämmitteisen kotitalouden tarpeisiin.

Mäkikankaan alue soveltuu nimensä mukaisesti korkeuseronsa vuoksi hyvin tuulivoimalle. Sijainti valtatie 8:n itäpuolella, rannikon läheisyydessä, takaa riittävän tuulisuuden. ”Kunnan kanssa on keskusteltu hankkeesta ja kunta suhtautuu hankkeeseen myönteisesti. ”Pyhäjoki virtaa” -tunnuslauseeseen tuulivoima sopii sekä kunnan, että meidän mielestä erinomaisesti” toteaa toimitusjohtaja Esa Holttinen.

Hankkeen tiimoilta tullaan selvittämään sen vaikutuksia ympäristöön. Suunnitelmat ovat tässä vaiheessa vasta hyvin alustavia ja niihin on hankkeen edetessä mahdollisuus vaikuttaa. ”Tulemme tiedottamaan avoimesti hankkeen eri vaiheista ja tilaisuuksista, joissa on mahdollista vaikuttaa hankkeen suunnitelmiin” kertoo Holttinen.

wpd panostaa vahvasti tuulivoimaan Suomessa. Projektiportfoliomme kattaa sekä maalle että merelle sijoittuvia hankkeita eri puolilla Suomea. Portfoliossamme on myös Suomen pisimmälle edennyt avomerituulipuistohanke. Tavoitteenamme on rakentaa Suomeen 1000 MW tuulivoimaa vuoteen 2020 mennessä, mikä sähköntuotannoksi muutettuna tarkoittaa noin 800 000 ei-sähkölämmitteisen kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Esa Holttinen, P: 0405063632, e.holttinen(et)wpd.fi

wpd

wpd Finland Oy sijaitsee Espoossa ja kuuluu wpd-konserniin – yhteen Euroopan johtavista tuulivoimatoimijoista. wpd:llä on kokemusta projektien kehittämisestä, rakentamisesta, rahoittamisesta ja yli 1600 onshore -tuulivoimalan rakentamisesta Euroopassa ja Aasiassa. Näiden projektien yhteenlaskettu kapasiteetti on yli 2000 MW.