15.05.2007

Julkaisuvapaa 16.5.2007 klo 14

WPD suunnittelee merituulipuistoa Haukiputaan ja Iin edustalla

WPD Finland Oy, hiljattain perustettu WPD-konserniin kuuluva yritys, suunnittelee suurta merituulipuistoa Suurhiekan matalikolle 20-25 km itään Haukiputaan ja Iin rannikolta ja noin 20 km pohjoiseen Hailuodosta. WPD arvioi alueelle mahtuvan noin 80 tuulivoimalaitosta, joiden kokonaisteho voisi olla 400 MW. Arvioitu tuotanto on noin 1,5 TWh vuodessa, mikä vastaa vajaata kahta prosenttia Suomen kokonaissähköntarpeesta.

Ympäristöministeriön vahvistamassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa on esitetty sopivia sijoituspaikkoja tuulivoimapuistoille. Suurhiekan matalikko on yksi näistä alueista. Ympäristöministeriön ja rannikon maakuntaliittojen teettämässä tuulivoimakartoituksessa alue arvioitiin yhdeksi parhaista tuulivoima-alueista koko Suomessa.

WPD on koonnut eri alojen asiantuntijoista konsulttityöryhmän hankekehityksen tueksi. Ympäristövaikutusten arviointi, jota tämän kokoluokan hankkeelta edellytetään, on jo käynnistetty. Hankkeen laajudesta johtuen tekninen suunnittelu, ympäristövaikutusten arviointi ja lupaprosessi tulee kestämään useita vuosia. Rakennustyöt voisivat WPD:n arvion mukaan käynnistyä aikaisintaan vuonna 2012.

WPD:llä on paljon kokemusta tuulivoimasta maalla ja merellä. Yritys kehittää parhaillaan merituulivoimaprojekteja yli 5000 MW edestä ja on siten yksi alan johtavista yrityksistä. WPD:llä on mm. kehitteillä kolme suurta merituulivoimahanketta Pohjanlahdella Ruotsin merialueella.

Lisätietoja antaa:
Esa Holttinen, toimitusjohtaja, WPD Finland Oy, puh: 040 506 36 32, e.holttinen(et)wpd.fi

e.holttinen(et)wpd.fi