14.04.2011

Merituulivoima on tärkeässä roolissa Suomen uusiutuvan energian tavoitteiden täyttämisessä. Tuoreen kyselyn mukaan kansanedustajaehdokkaat suhtautuvat merituulivoimaan myönteisesti.

Suomi on sitoutunut kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassaan lisäämään uusiutuvien energialähteiden osuutta 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Strategian myötä tuulivoimatuotannon osuus sähkön kokonaistuotannosta kasvatetaan noin 6–7 prosenttiin.

– Jotta tavoitteeseen päästään, osa tästä lisäyksestä täytyy tuottaa merituulivoimalla. Arvioidemme mukaan merituulipuistojen rakentamisaikainen työllistävä vaikutus kotimaisuusasteesta riippuen on 1000–3000 henkilötyövuotta hanketta kohden. Merituulivoima-alan kotimainen osaaminen on korkeatasoista. Jos pääsemme toteuttamaan hankkeita, siitä seuraa Suomelle myös merkittäviä vientimahdollisuuksia. Euroopan tuulivoimajärjestö EWEA:n mukaan luvan saaneita, rakennusvalmiita projekteja on tällä hetkellä Euroopassa noin 20 000 megawattia. EWEA:n tavoitteena on 40 000 megawattia merituulivoimaa vuoteen 2020 mennessä, wpd Finland Oy:n toimitusjohtaja Esa Holttinen kertoo.

Suomen ensimmäinen vesiluvan saanut avomerihanke on Suurhiekan merituulipuisto Iin edustalla. Lupa mahdollistaa 80 tuulivoimalan rakentamisen. Voimaloiden on arvioitu tuottavan sähköä jopa 1500 GWh vuodessa, mikä vastaa 300 000 ei-sähkölämmitteisen asunnon vuotuista kulutusta. Rakennusvaihe voisi alkaa vuonna 2013. Suurhiekka on valmis siirtymään toteutusvaiheeseen ripeästi, ja valmistuessaan se tulee olemaan ensimmäinen todellinen avomerituulipuisto Suomessa.

– Julkinen tuki on välttämätöntä merituulivoimahankkeille.  Ensimmäisissä hankkeissa on korkea riskitaso johtuen muun muassa massiivisista logistiikkaoperaatioista, rakentamisen sääriskeistä ja lyhyestä rakentamissesongista. Merituulivoimarakentamisen käynnistämiseksi tarvitaankin tukea Suurhiekan kaltaisille keihäänkärkihankkeille, Holttinen linjaa.

Merituulivoiman tukiasiat seuraavan hallituksen ratkaistavaksi

Yli 500 kansanedustajaehdokasta vastasi tuulivoima- ja merituulivoima-asenteita kartoittaneeseen kyselyyn. Kysely toteutettiin maaliskuussa 2011. Peräti 92 prosenttia kaikista vastaajista piti tuulivoimatuotannon edistämistä tulevan hallituskauden asiana.  Suurimpien puolueiden, keskustan, kokoomuksen ja SDP:n, ehdokkaiden mielipiteet olivat erittäin myönteisiä tuulivoiman edistämistä kohtaan. Kun kysyttiin tuleeko tulevalla hallituskaudella edistää tuulivoimatuotannon lisäämistä, suurien puolueiden vastaajista yli 90 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä. Myös perussuomalaisista enemmistö kannatti tuulivoiman edistämistä (77 %).

Vastaajista 88 prosenttia piti tärkeänä, että merituulivoiman tukiratkaisuista päätetään seuraavalla hallituskaudella. 64 prosentin mielestä hallitusohjelmaan pitäisi kirjata demonstraatiotuki Suomen ensimmäiselle avomerituulipuistolle. Valtaosa keskustan, kokoomuksen, SDP:n ja perussuomalaisten ehdokkaista kannatti merituulivoiman tukiratkaisujen ottamista seuraavan hallituksen asiaksi.

Kaikissa puolueissa kokoomusta (48 %) ja RKP:tä (45 %) lukuun ottamatta yli 50 prosenttia vastaajista oli
täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että hallitusohjelmaan tulisi kirjata erillinen demonstraatiotuki Suomen ensimmäiselle avomerituulipuistolle. Vihreät (86%) ja vasemmistoliitto (85 %) pitivät olennaisena, että hallitusohjelmaan kirjataan erillinen demonstraatiotuki Suomen ensimmäiselle avomerituulipuistolle.

Kyselyyn kutsuttiin ne kansanedustajaehdokkaat, joilla on käytössään toimiva sähköpostiosoite. Kutsuja lähti yhteensä 1830 ja vastauksia saatiin 519 ehdokkaalta. Vastausprosentiksi muodostui 28 %. Otos kerättiin 11.3. – 20.3.2011 sähköpostitse ja puhelinhaastatteluin. Kyselytutkimuksen toteutti Aula Research Oy.

Lisätiedot:
Esa Holttinen
Toimitusjohtaja
wpd Finland Oy
040 506 3632
esa.holttinen (et) wpd.fi