Merituulivoima

wpd  – tuulivoimaa merelle

wpd on toiminut offshore-tuulivoiman parissa vuodesta 2000 ja on nykyään yksi menestyneimmistä merituulivoimaprojektien kehittäjistä maailmassa. wpd:llä on yhteensä 21 käynnissä olevaa hanketta, joista kolme on parhaillaan rakenteilla. Toimintaa on tällä hetkellä Saksassa, Ruotsissa, Ranskassa, Suomessa, Taiwanissa, Etelä-Koreassa ja Japanissa.

Suomessa wpd Offshore Finlandilla on vuodesta 2009 lähtien ollut lainvoimainen vesilupa, joka antaa oikeuden rakentaa ja operoida Suurhiekan merituulipuistoa Perämerellä Iin ja Haukiputaan edustalla. Hanke edellyttää vielä päivityksen, sillä voimalateknologian nopean kehityksen takia suunnitelmat ovat jo osaksi vanhentuneet. Tämän lisäksi wpd:llä on tutkimuslupa Pietarsaari – Kokkolan edustalla, talousvesivyöhykkeellä olevalle merituulipuistoalueelle, jossa tutkimukset ovat käynnistymässä. Lisäksi selvitämme muutamaa uutta mahdollista hanketta ja seuraamme yleisvesialueelle tulevia kilpailutushankkeita.

Kehitysvaihe tällaisissa merkittävissä hankkeissa kestää yleensä useita vuosia, sillä teemme jokaiselle hankkeelle laajoja geologisia, biologisia ja teknisiä selvityksiä. Selvitysten tavoitteena on koota kattava pohja  niin YVA:lle, luvitukselle kuin rakentamiselle. Luvituksen varmistuttua wpd hankkii rahoituksen toimien itse rakennuttajana ja osaomistajana. Nykyaikainen, jopa gigawatti-luokkaa oleva tuulipuisto vaatii taustalleen vankan rahoituksen ja huomattavan investointiyhteisön.

wpd huomioi jo merituulipuiston hankekehityksen alussa mahdollisuuden vedyntuotantoon ja sen integroimiseen merituulivoimahankkeisiin. Näin saadaan paras hyöty uuden, edullisemman uusiutuvan energian koko arvoketjulle merituulivoimahankkeen sähköntuotannon käynnistyessä.

wpd:n tavoitteena on yhteistyössä viranomaisten, poliittisten päättäjien, paikallisten asukkaiden ja yritysten kanssa toteuttaa kannattavia ja kestäviä ratkaisuja, jotka tulevaisuudessa toimittavat Suomeen ilmastoystävällistä ja edullista energiaa.