14.02.2011

Mielmukkavaaran tuulipuistohankkeessa on meneillään kaksi uutta matkailukysymyksiä käsittelevää selvitystä. Selvitysten tulokset palvelevat hankkeen asemakaavoitukseen liittyviä tietotarpeita. Tuulipuiston asemakaavamenettely on parhaillaan käynnissä ja asemakaavan valmisteluaineisto nähtävillä. Kaavaluonnosta käsiteltiin Muoniossa 10. helmikuuta yleisötilaisuudessa, jonne saapui useita hankkeesta kiinnostuneita.

Muonion Mielmukkavaaran tuulipuistohanketta suunnitteleva wpd Finland Oy käynnisti vuoden 2010 loppupuolella kaksi hankkeen matkailuvaikutuksia käsittelevää lisäselvitystä. Toisessa niistä Mielmukkavaaran lähialueella matkailevien turistien näkemyksiä selvitään kysely- ja haastattelututkimuksen avulla ja toisessa kartoitetaan mahdollisuuksia sopeuttaa tuulipuiston vaikutusalueella sijaitsevaa safarimatkailun reitistöä suunniteltuun hankkeeseen. Kyselytutkimuksesta vastaa METLA:n luontomatkailututkimuksen yksikkö ja reitistöprojektista matkailuyrittäjän ja wpd:n yhteinen työryhmä. Projektia seuraa ja ohjaa muun muassa muista alueen safarinmatkailuyrittäjistä koostuva ryhmä.

Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitetty syksyllä 2010 päättyneessä YVA-menettelyssä ja asemakaavamenettely jatkuu. Asemakaavamenettely toivotaan saatavan päätökseen kuluvan vuoden aikana. Parhaillaan on käsittelyssä asemakaavaluonnos, josta keskusteltiin vilkkaasti kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa 10.2. Muoniossa. Keskustelua herättäviä aiheita tilaisuudessa olivat muun muassa melu, voimajohto ja tuuliolosuhteet.

Seuraavassa vaiheessa laaditaan asemakaavaehdotus, joka myös asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään viranomaisilta lausunnot.

Lisätietoja:
Esa Holttinen, Toimitusjohtaja
gsm 040 506 3632, e.holttinen (et) wpd.fi
Heli Rissanen, Varatoimitusjohtaja, Ympäristö ja yhteiskuntasuhteet
gsm 040 578 7584, h.rissanen (et) wpd.fi

www.wpd.fi > Tuulivoimaprojektit > Maatuulivoima > Muonio – Mielmukkavaara