19.02.2009

Metsähallituksen ja wpd Finland Oy:n yhteisessä Mielmukkavaaran tuulipuistohankkeessa suunniteltuja  ympäristöselvityksiä käsitellään Muoniossa maanantaina 23.2.2009.

Mielmukkavaaran tuulipuistohankkeen ympäristövaikutukset tullaan selvittämään ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Lapin ympäristökeskuksen päätöksen mukaisesti. wpd Finland Oy ja Metsähallitus ovat konsulttinsa Pöyry Energy Oy:n kanssa yhdessä valmistelleet työohjelmaa kesä- ja syyskauden aikana tehtäville ympäristöselvityksille. Ohjelmaluonnos on nyt valmistunut ja sitä käsitellään maanantaina seurantaryhmän kokouksessa Muonion Oloksella. Lopullinen ohjelma on nähtävillä 10.3. lähtien wpd Finland Oy:n internetsivuilla.

Seurantaryhmään on kutsuttu kolmisenkymmentä eri tahoa muun muassa Muonion kunta, matkailuyrittäjiä, poroelinkeinon edustajia, riistanhoidon ja metsästyksen edustajia, kyläyhdistyksiä, Lapin luonnonsuojelupiiri ja lintutieteellinen yhdistys sekä viranomaistahoja, kuten esimerkiksi Lapin ympäristökeskus, Lapin liitto ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Kunnanjohtaja Aulikki Heinosen mukaan tuulipuistolla tulee olemaan kahdenlaisia vaikutuksia. Ensinnäkin se vaikuttaa paikallisten maisemaan negatiivisesti ja hänen mukaansa paikallisille tulisi korvata maisemahaitta. Toiseksi se vaikuttaa matkailuun heikentämällä sitä luontoarvoa, jota pääasiassa ulkomaiset matkailijat tulevat Muoniosta hakemaan. ”Toisaalta keskieurooppalaiset matkailijat ovat valveutuneita ja ymmärtävät, että energiaa pitää tuottaa. Sähkön tuottaminen ekologisin keinoin voi olla myös valveutuneita turisteja houkutteleva seikka” Aulikki Heinonen toteaa. Yhteistyö hankkeen kehittäjien sekä kunnan välillä on hänen mukaansa tähän mennessä sujunut erinomaisesti.

Selvitettäviä ympäristövaikutuksia on paljon. Niistä tärkeimpiä ovat melu- ja maisemavaikutukset, vaikutukset luontoon sekä tietenkin ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, joiden joukossa selvitetään vaikutuksia poroelinkeinoon, matkailuun sekä metsästykseen ja muuhun virkistyskäyttöön. Suunniteltujen selvitysten joukkoon kuuluvat esimerkiksi matkailu-aiheinen työpaja ja laaja asukaskysely, joka lähetetään postikyselynä vähintään 500 talouteen Muonion ja Mielmukkavaaran läheisen rajanaapurin Enontekiön alueella.

– ”Toivomme kokouksessa vilkasta keskustelua tehtävistä selvityksistä ja palautetta suunnitelmillemme” sanoo yhteistyöhankkeen YVA-vastaava, johtaja Heli Rissanen wpd Finland Oy:stä.

LISÄTIETOJA
Johtaja Heli Rissanen, wpd Finland Oy, gsm 040 578 7584
YVA-OHJELMA
Saatavilla 10.3. osoitteesta: www.wpd.fi > Projektejamme > Muonio