08.04.2009

wpd Finland Oy planerar en vindkraftspark med 5–6 enheter på Koverhars område i Hangö. Projektets miljökonsekvensbedömning är nu inne i fältutredningsskedet.

Enligt det utarbetade programmet för miljökonsekvensbedömning inleds nu på uppdrag av wpd Finland Oy bland annat en inventering av områdets fornminnen och en utredning av fågelbeståndet. ”Inventeringen av fornminnen handlar om befästningar som Sovjetunionens trupper byggde på arrendeområdet på Hangö udd under åren 1940–1941”, berättar forskare John Lagerstedt från Museiverkets byggnadshistoriska avdelning. Han ansvarar för terrängarbetet.

”Fältarbetena som utförs av specialexperter ger väsentlig ny information för bedömningen av projektets miljökonsekvenser”, konstaterar direktör Heli Rissanen från wpd Finland Oy.

Närmare information:

Heli Rissanen, Direktör, miljö och samhällskontakter, wpd Finland Oy
tfn + 358 40 578 7584, h.rissanen(et)wpd.fi
www.wpd.fi > Ajankohtaiset projektit > Koverhar