10.04.2013

wpd Finland Oy on käynnistänyt selvitykset neljässä uudessa tuulipuistohankkeessa, jotka sijoittuvat Oulaisiin, Kannukseen, Toholammelle ja Lestijärvelle. Hankkeiden yhteenlaskettu kapasiteetti voi nousta useaan sataan megawattiin.

wpd Finland Oy selvittää neljän eri tuulipuiston toteuttamista Pohjanmaalle sisämaahan. Yhtiö on sopinut hankealueiden kuntien kanssa kaavoituksen käynnistämisestä kussakin hankkeessa. Ainakin kolmessa neljästä hankkeesta toteutetaan myös ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Myös neljännessä, Oulaisten tuulipuistohankkeessa, tehdään kattavat ympäristöselvitykset kaavaa varten siitä riippumatta, mitä viranomaiset päättävät 8 voimalan kokoisen tuulipuistohankkeen YVA:n tarpeesta.

Suurin selvitettävistä hankkeista on Toholammen ja Lestijärven alueille sijoittuva Toholampi-Lestijärven tuulipuistohanke, mikä voisi alueen laajuuden puolesta olla lähemmäs 100 voimalan hanke. Hankkeen lopullinen toteutuskelpoinen kokonaisuus selviää kuitenkin vasta YVA- ja kaavamenettelyjen aikana. Kannuksen tuulipuistohankkeessa puhutaan enintään noin 20 voimalan ja Länsi-Toholammen tuulipuistohankkeessa enintään noin 40 voimalan hankkeesta.

Hankkeiden selvitystyö pääsee kunnolla vauhtiin kesän kuluessa. YVA- ja kaavamenettelyjen etenemisen myötä paikallisille asukkaille ja muille hankkeista kiinnostuneille tulee useita tilaisuuksia osallistua ja saada ajankohtaista tietoa hankkeista ja niihin liittyvistä suunnitelmista.

Hankkeet ovat käynnistyneet Scandinavian Wind Energy SWE Oy:n aloitteesta. Yhtiöt tekevät hankkeissa jatkossakin tiivistä yhteistyötä. ”Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että saimme hankkeisiimme yhteistyökumppaniksi wpd:n kaltaisen kokeneen ja vastuullisen toimijan”, toteaa toimitusjohtaja Kaarel Kõllo Scandinavian Wind Energy SWE Oy:stä.

Lisätietoja:
Esa Holttinen, Toimitusjohtaja, wpd Finland Oy
gsm 040 506 3632, e.holttinen (et) wpd.fi

Kaarel Kõllo, Toimitusjohtaja, Scandinavian Wind Energy SWE Oy
gsm 045 257 9880, kaarel.kollo (et) scandwind.eu

wpdwpd Finland Oy toimii Espoossa ja kuuluu wpd-konserniin – yhteen Euroopan johtavista tuulivoimatoimijoista. wpd-konsernilla on toimintaa 20 maassa ja sillä on palveluksessaan 860 työntekijää. wpd:llä on kokemusta projektien kehittämisestä, rakentamisesta, rahoittamisesta ja 1500 tuulivoimalan rakentamisesta Euroopassa ja Aasiassa. Näiden projektien yhteenlaskettu kapasiteetti on 2500 MW. wpd:n Suomen toimiston toiminta on käynnistetty keväällä 2007. wpd on tämän ja ensi vuoden aikana käynnistämässä Pyhäjoelle ja Kalajoelle sijoittuvien hankkeiden rakentamisen. Lisätietoa wpd:stä ja wpd:n Suomen projekteista osoitteessa www.wpd.fiScandinavian Wind Energy Oy SWESWE on suomalainen yritys, mikä sisältää kansainvälistä osaamista. Yrityksen päätoimintaa on tuulipuistohankkeiden kansainvälinen kehittäminen. Yrityksen hallituksen jäsenten kautta SWE:llä on yhteyksiä myös kansainväliseen projektikehitykseen. SWE on Suomen Tuulivoimayhdistyksen jäsen ja on toiminut Suomessa vuodesta 2010.– Tämän lehdistötiedotteen jakelusta vastaa wpd Finland Oy.