05.10.2009

Kansainväliseen wpd-konserniin kuuluva projektiyhtiö Suuhiekka Offshore Oy hakee Suurhiekan merituulipuistolle vesilain mukaista lupaa. Samalla Suomen tuulienergian kehittämiselle uutta tietoa tuottavat tuulimittaukset on käynnistetty hankkeessa.

Suurhiekan 400 MW merituulipuistohanke on edennyt luvitusvaiheeseen, kun hanketta koskeva vesilupahakemus on jätetty Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolle. Vesilupa on ensimmäinen edellytys hankkeen toteuttamiselle. Myös muita lupia, kuten rakennuslupa, tarvitaan. Lupavaihetta edeltävä ympäristövaikutusten arviointi saatiin päätökseen elokuussa, kun Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus antoi lausuntonsa hankkeen YVA-selostuksesta.

”Lupaa haetaan sekä merituulipuiston rakentamiselle, siihen liittyvien merikaapeleiden laskemisella ja asentamiselle että tuulipuiston rakentamiskaluston liikkumisen edellyttämille ruoppauksille” sanoo johtaja Heli Rissanen. Lupahakemus on laaja paketti teknisiä ja ympäristöselvityksiä, joista YVA-vaiheen lukuisat tutkimukset muodostavat vain osan. Lupahakemusta laadittaessa erityisen huomion kohteena ovat olleet kalasto- ja kalastuskysymykset sekä sellaiset hankkeen rakennustöiden toteutukseen liittyvät haasteet, joilla vesistörakentamistyöt – kuten ruoppaukset – saadaan minimoitua.

Hankkeeseen liittyvät tuulimittaukset on käynnistetty. Mittaukset suoritetaan sodar-laitteella, joka sijoitettiin saarelle lähelle varsinaista tuulipuistoaluetta. Sodar-mittaustekniikan perusperiaatteena on ultraääniaaltojen akustinen takaisinheijastuminen. Sodar tuottaa tietoa tuulennopeuksista yli 150 metriin saakka. ”Ruotsissa Sodarin käytöstä on saatu erinomaisia tuloksia. Suomessa ei ole aikaisemmin mitattu tuulennopeutta avomerialueilla näin korkealla. Siksi nämä mittaukset tulevat antamaan täysin uutta tietoa suunniteltujen merituulivoimahankkeiden taloudellisuudesta”, toimitusjohtaja Esa Holttinen kertoo. Mittausten on tarkoitus kestää alueella ainakin kaksi vuotta.

”Hankkeen toteutuminen edellyttää myös valtion taholta ratkaisuja merituulivoiman tukitasosta. Kyse on Suomen ensimmäisestä avomerihankkeesta ja maailman pohjoisimmasta avomerelle sijoittuvasta tuulipuistosta. Työ- ja elinkeinoministeriön 29.9. ehdottama takuuhinta ei yksin riitä”, Esa Holttinen toteaa.

Tietoja hankkeesta:
wpd kehittää Hailuodon pohjoispuolelle, Suurhiekan alueelle, suurta merituulipuistoa, jonne rakennettaisiin yhteensä 80 tuulivoimalaa. Kokonaisteholtaan hanke on noin 400 MW ja se tuottaisi sähköä noin 1,5 TWh, mikä vastaa arviolta 350 000 ei-sähkölämmitteisen asunnon vuosittaista sähkönkulutusta.

Lisätietoja:
Heli Rissanen, Johtaja, Ympäristö- ja yhteiskuntasuhteet, gsm: 0405787584,
Esa Holttinen, Toimitusjohtaja, gsm: 0405063632, e.holttinen@wpd.fi
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: Yhteysviranomaisen lausunto Suurhiekan
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta: www.ymparisto.fi > Pohjois-Pohjanmaa
SOVA > Päättyneet YVA-hankkeet > Energian tuotanto > WPD Finland Oy

Suurhiekka Offshore Oy
Suurhiekka Offshore Oy on wpd Finland Oy:n projektiyhtiö. wpd Finland Oy sijaitsee Espoossa ja kuuluu wpd-konserniin – yhteen
Euroopan johtavista tuulivoimatoimijoista. wpd:llä on kokemusta projektien kehittämisestä, rakentamisesta, rahoittamisesta ja yli
1600 onshore -tuulivoimalan rakentamisesta Euroopassa ja Aasiassa. Näiden projektien yhteenlaskettu kapasiteetti on yli 2000
MW.