03.09.2013

wpd Finland Oy:n Mäkikankaan tuulipuistohanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Tiestön ja voimala-alueiden maarakennusurakoitsijaksi on valittu raahelainen Pentti Hämeenaho Oy ja työt käynnistyvät maanantaina 9. syyskuuta. Varsinaisten tuulivoimaloiden rakennustöihin päästään käsiksi keväällä 2014.

wpd Finland Oy käynnisti Mäkikankaan tuulipuiston suunnittelun vuonna 2009. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) käynnistyi tammikuussa 2011 ja valmistui kesäkuussa 2012. Pyhäjoen kunnanvaltuusto hyväksyi Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavan joulukuussa 2012, rakennusluvat hankkeelle myönnettiin huhtikuussa 2013  ja ympäristöluvat toukokuussa 2013.

Hanke koostuu 11 tuulivoimalasta, joiden jokaisen huipputeho on 3 MW. Tuulipuisto liitetään valtakunnan verkkoon uudella 110 kV voimajohdolla joka rakennetaan Mäkikankaan tuulipuistosta Kalajoen Jylkässä sijaitsevalle sähköasemalle. Voimajohdon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Elenia Oy. Samaan voimajohtoon on tarkoitus myöhemmin liittää myös muita Kalajoen-Pyhäjoen alueelle suunniteltuja tuulipuistohankkeita.

Mäkikankaan tuulivoimaloiden perustustyöt käynnistyvät keväällä 2014 ja pystytys kesä-heinäkuun vaihteessa. Tuulisähkön tuotanto käynnistyy vuoden 2014 lopulla. Valmistuessaan tuulipuisto tulee tuottamaan noin 85 gigawattituntia sähköä vuodessa.

wpd kertoo kaikille kiinnostuneille rakennustöiden käytännön järjestelyistä Yppärin kyläyhdistyksen syysmarkkinoilla lauantaina 7.9. klo 10 alkaen Yppärin merimajalla (Rannanmäentie 70, Yppäri).

”Hanke on kaiken aikaa edennyt sujuvasti ja hyvässä yhteishengessä kunnan ja asukkaiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Olemme erittäin iloisia päästessämme nyt käynnistämään tuulipuiston rakennustöitä”, toteaa wpd Finland Oy:n toimitusjohtaja Esa Holttinen.

Lisätietoja:
Esa Holttinen, Toimitusjohtaja, wpd Finland Oy
gsm 040 506 3632, e.holttinen (et) wpd.fi

wpd
wpd Finland Oy toimii Espoossa ja kuuluu wpd-konserniin – yhteen Euroopan johtavista tuulivoimatoimijoista. wpd-konsernilla on toimintaa 20 maassa ja sillä on palveluksessaan 860 työntekijää. wpd:llä on kokemusta projektien kehittämisestä, rakentamisesta, rahoittamisesta ja 1500 tuulivoimalan rakentamisesta Euroopassa ja Aasiassa. Näiden projektien yhteenlaskettu kapasiteetti on 2500 MW. wpd:n Suomen toimiston toiminta on käynnistetty keväällä 2007.

Mäkikankaan tuulipuisto
wpd toteuttaa Pyhäjoen Yppärissä sijaitsevalle Mäkikankaan alueelle 11 voimalan tuulipuiston, jonka kokonaisteho on 33 MW. Tuulipuiston arvioitu sähköntuotanto vastaa lähes kolminkertaisesti Pyhäjoen kunnan nykyistä sähkönkulutusta.

Lisätietoa wpd:stä ja wpd:n Suomen projekteista osoitteessa www.wpd.fi

– Tämän lehdistötiedotteen jakelusta vastaa wpd Finland Oy.