11.09.2023

Bremenissä toimiva tuulivoima- ja aurinkoenergian kehittäjä, operaattori wpd sekä projektien yhteisosakkaat ovat onnistuneesti saattaneet päätökseen Luwei- ja Chungwei-maatuulivoimaloiden uudelleenrahoituksen Taiwanissa elokuun 2023 lopussa.

Luwei Wind Power Co., Ltd. (Luwei) ja Chungwei Wind Power Co., Ltd. (Chungwei) omistavat yhteensä 78 tuuliturbiinia, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 180 MW, ja niillä on pitkä historia toiminnastaan Taiwanissa. Luwei- ja Chungwei-tuulivoimaloiden uudelleenrahoituksen järjestivät neljä valtuutettua johtavaa järjestäjää: kaksi paikallista pankkia ja kaksi paikallista kansainvälisten pankkien sivukonttoria. Uudelleenrahoitus on parantanut pääomarakennetta ja tarjonnut lisää käyttöpääomaa projektiyhtiöille.

wpd on ollut aktiivinen uusiutuvan energian sektorilla Taiwanissa vuodesta 2005 lähtien ja sillä on ollut oma tiimi vuodesta 2016. Se on jo onnistuneesti toteuttanut useita tuulivoima- ja aurinkoenergiaprojekteja ja äskettäin asentanut 200. maatuuliturbiininsa Taiwanissa. Tällä hetkellä noin 90 osaavan työntekijän ansiosta wpd Taiwanilla on erinomainen asiantuntemus paitsi olemassa olevien laitosten toiminnassa myös 260 MW:n maatuuliprojektien ja 55 MWp:n aurinkoenergiaprojektien vahvan projektiputken toteuttamisessa.

“Taiwanin uusiutuvan energian markkina on meille avainmarkkina Aasian alueella. Tunnistimme valtavat mahdollisuudet Taiwanissa varhain, ja olemme vakiinnuttaneet asemamme osana Taiwanin energiamurrosta. Lupaavat mahdollisuudet tuulivoima- ja aurinkoenergiaprojekteille vahvistavat entisestään asemaamme. Olemme tulleet tänne jäädäksemme”, sanoi wpd:n kansainvälisen projektirahoituksen johtaja Ralf Ketteler. “Jatkamme suhteidemme syventämistä uusiutuvan energian projektien rahoittajiin Taiwanissa ja osallistumme Taiwanin vihreään siirtymään.”

Luwei- ja Chungwei-taiwanilaisten tuulivoimaloiden uudelleenrahoituksen myötä wpd lähettää vahvan signaalin. Maassa suunniteltavien ja toteutettavien uusien projektien lisäksi jo toteutetut projektit pysyvät keskeisenä osana Taiwanin energian tuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja edistävät maan siirtymistä kestävään tulevaisuuteen.

 

Tietoja wpd:stä

Tuulivoima- ja aurinkovoimapuistojen kehittäjänä ja operaattorina (IRPP) wpd on yksi Saksan markkinajohtajista. Yritys perustettiin vuonna 1996, ja sillä on tällä hetkellä 18 toimistoa Saksassa. Pääkonttori on Bremenissä. IRPP-liiketoimintaan kuuluu projekteja yrityksen omassa salkussa, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on lähes 2 623 MW, ja siitä lähes 1 000 MW on Saksassa. Erinomaisen asiantuntemuksensa ansiosta yritys on luotettava kumppani myös sähkön ostosopimuksissa (PPA). Euroopan, Aasian, Pohjois-Amerikan ja Etelä-Amerikan lisäksi wpd laajentaa pääasiassa toimintaansa Saksan markkinoilla ja sillä on 15 775 MW:n tuulivoimaprojektien ja 3 235 MW:n aurinkoenergiaprojektien kokonaisuus.

www.wpd.de