08.01.2014

wpd-konserniin kuuluva wpd europe GmbH ostaa Fortumin kehittämän Tohkojan tuulivoimahankkeen. Tohkojan hankealue sijaitsee Kalajoella wpd:n kehittämän Jokelan hankealueen välittömässä läheisyydessä.
Fortum vastaa tuulipuistolta vielä puuttuvien rakennus- ja ympäristölupien hankinnasta. wpd tulee vastamaan hankkeen toteutussuunnittelusta, rahoituksesta ja toteutuksesta. Kauppa toteutetaan vaiheittain ja se arvioidaan saatettavan päätökseen vuoden 2014 toisen neljänneksen aikana. Osapuolet eivät julkista kauppasummaa.

Jokelan ja Tohkojan tuulivoima-alueet tulevat toteutuessaan muodostamaan Suomen suurimman yhtenäisen tuulipuiston. Jokelan hankkeella on lainvoimaiset rakennus- ja ympäristöluvat 12 voimalalle, ja Tohkojaan haetaan lupia 26 voimalalle. Näin ollen alueelle on tarkoitus rakentaa lähivuosina yhteensä 38 tuulivoimalaa, yhteisteholtaan yli 100 MW. Rakennustyöt alueella pyritään käynnistämään vuoden 2014 aikana.