21.04.2008

wpd Finland Oy är i pågående process gällande miljökonsekvensbedömning (MKB) för den planerade havsbaserade vindkraftparken Suurhiekka, norr om Uleåborg.

wpd utvecklar havsbaserade vindkraftprojekt i Suurhiekka där man planerar att bygga en vindkraftpark med sammanlagt 400 – 600 MW vindkrafteffekt. Miljökonsekvensbedömningen för projektet är pågående, och samhörande fältstudier såsom fiske-, fågel- och naturinventeringar startas denna vecka. För Suurhiekka området har wpd Finland avtal med Forststyrelsen gällande nyttjanderätt.

I nära anslutning till miljökonsekvensbedömningen för Suurhiekka vindkraftpark avvaktar wpd med miljöutredningen för Korsnäs vindkraftpark.

– Vi har beslutat att skjuta fram utredningen kring Korsnäs vindkraftpark, då förhandlingarna gällande nyttjanderätt för vattenområdet är tillsvidare icke slutförda. Samtidigt kan vi fokusera resurser till utredningar för Suurhiekka projektet och får möjligheten att nyttiggöra deras resultat senare i Korsnäsprojektet, säger VD Esa Holttinen.

Som en betydande internationell aktör vill wpd delta i utvecklandet av Finlands vindkraft marknad och svara för sin del på de utmaningar som nationella klimat- och energistrategin ställer. Förutom stora havsbaserade vindkraftsprojekt ska wpd Finland utveckla flera mindre landbaserade vindkraftprojekt.

– Vi kommer att utveckla flera mindre landbaserade vindparker med en sammanlagd kapacitet mellan 100 och 150 MW. Vårt mål är att installera 1000 MW vindkraft i Finland inom de närmaste 10 åren, där vi kan räkna med att vindkraften är en av de viktigaste förnyelsebara energikällorna i Finland, säger Esa Holttinen

För mer information, kontakta:
Esa Holttinen, VD, wpd Finland Oy, tel. + 358 40 506 36 32, e.holttinen(et)wpd.fi
Heli Rissanen, Direktör för miljö och samhällsförbindelse, wpd Finland Oy, tel. + 358 40 578 75 84, h.rissanen(et)wpd.fi