14.03.2014

Rovaniemen hallinto-oikeus hylkäsi helmikuussa wpd Finland Oy:n valituksen Mielmukkavaaran tuulipuiston kaavaehdotuksen hylkäämisestä. wpd katsoo, että kyseessä on tärkeä ennakkotapaus niin kaavoitusjärjestelmän toimivuuden kuin tuulivoima-alan yleisten pelisääntöjen muotoutumisen kannalta. Yhtiö on siksi jättänyt asiassa valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Mielmukkavaara on Tunturi-Lapin maakuntakaavassa osoitettu tuulivoima-alueeksi ja kaavaselostuksessa priorisoitu ensisijaisesti toteutettavaksi tuulivoimakohteeksi. Hankkeessa tehtiin perusteellinen ja laadukkaaksi arvioitu YVA-menettely, minkä jälkeen asemakaavaa varten tehtiin vielä täydentäviä selvityksiä hankkeen vaikutuksista matkailuelinkeinolle ja lähikylien asumisviihtyvyydelle sekä näiden vaikutusten kompensoimisesta. Yhteensä neljä vuotta kestäneiden YVA- ja kaavamenettelyjen aikana ei tullut esiin mitään selvityksin osoitettavissa olevaa estettä tuulipuiston rakentamiseen, vaan hanke todettiin selvitysten ja viranomaislausuntojen mukaan toteutuskelpoiseksi. Keskusteluyhteys kunnan ja yhtiön välillä oli koko prosessin ajan avoin ja rakentava. Kunnan päätös hylätä huolellisesti valmisteltu ja maakuntakaavaa toteuttava asemakaava asettaakin wpd:n mielestä koko kaavoitusjärjestelmän mielekkyyden kyseenalaiseksi.

”Haluamme toimia hyvässä yhteishengessä kuntien kanssa. Emme kyseenalaista kuntien kaavoitusmonopolia, vaan toivomme viranomaismenettelyihin selkeitä ja ennakoitavia pelisääntöjä”, toimitusjohtaja Esa Holttinen korostaa. ”Toivomme että kunnat muodostaisivat kantansa hankkeisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin hankkeen keskeytyspäätös on vielä helppo tehdä. Ei ole kenenkään edun mukaista, jos vuosikausien ajan avoimesti ja laadukkaasti valmisteltu maakuntakaavaa toteuttava hanke voidaan viime metreillä kaataa yhdellä nuijankopautuksella” Holttinen toteaa.

Lisätietoja:
Esa Holttinen, Toimitusjohtaja
gsm 040 506 3632, e.holttinen(et)wpd.fi