14.11.2012

Muonion kunta hylkäsi lokakuun alussa Mielmukkavaaran tuulipuiston kaavaehdotuksen. Hanketta kehittävä wpd Finland Oy katsoo, että kunnan päätös oli lainvastainen ja perusteeton. Yhtiö on jättänyt asiassa valituksen Rovaniemen hallinto-oikeuteen.

Muonion kunta hylkäsi lokakuun alussa Tunturi-Lapin maakuntakaavassa tuulivoimalle osoitetun Mielmukkavaaran tuulipuiston asemakaavaehdotuksen. Mielmukkavaaran alue on Lapin liiton teettämien moninaisten selvitysten perusteella valikoitunut maakuntakaavaan nimenomaan tuulipuiston sijoituspaikaksi. Asemakaava olisi muutenkin edistänyt maakunnallisia tavoitteita. Hanke olisi ollut myös alueellisesti merkittävä, sillä tuulipuistolla olisi voitu tuottaa yli kaksinkertaisesti Muonion kunnan koko sähkönkulutusta vastaava määrä sähköä. Hankkeessa on viety läpi poikkeuksellisen perusteellinen ja laadukkaaksi arvioitu YVA-menettely.

”Yhteensä neljä vuotta kestäneiden YVA- ja kaavamenettelyjen aikana ei ole tullut esiin mitään selvityksin osoitettavissa olevaa estettä tuulipuiston rakentamiseen. Päinvastoin, hanke on selvitysten ja viranomaisten lausuntojen mukaan toteutuskelpoinen. Kunta on päätöksessään sivuuttanut myös sen seikan, että kunnalla on lakisääteinen velvollisuus edistää maakuntakaavojen toteutumista. Mitä merkitystä on koko maakunnallisella suunnittelulla, jos kunta voi mielivaltaisesti päättää toisin?” kysyy toimitusjohtaja Esa Holttinen. ”Meidän käsityksemme mukaan kunnan päätös on perusteeton ja lainvastainen, mistä syystä olemme 13.11. jättämässämme valituksessa vaatineet sen kumoamista Rovaniemen hallinto-oikeudelta” Holttinen toteaa.

Lisätietoja:
Esa Holttinen, Toimitusjohtaja
gsm 040 506 3632, e.holttinen(et)wpd.fi

www.wpd.fi > Tuulivoimaprojektit > Maatuulivoima > Muonio – Mielmukkavaara

wpdwpd Finland Oy toimii Espoossa ja kuuluu wpd-konserniin – yhteen Euroopan johtavista tuulivoimatoimijoista. wpd:llä on kokemusta projektien kehittämisestä, rakentamisesta, rahoittamisesta ja yli 1600 onshore -tuulivoimalan rakentamisesta Euroopassa ja Aasiassa. Näiden projektien yhteenlaskettu kapasiteetti on yli 2000 MW.Mielmukkavaaran tuulipuistowpd Finland Oy suunnittelee Muonion Mielmukkavaaraan 15 voimalan tuulipuistoa, jonka kokonaisteho olisi noin 45 MW. Mielmukkavaara sijaitsee Kilpisjärven maantien varressa lähellä Ruotsin rajaa. Tuulipuiston sähköntuotanto vastaisi noin neljännestä koko Tunturi-Lapin sähkökunkulutuksesta.Lisätietoa wpd:stä osoitteessa www.wpd.fi.– Tämän lehdistötiedotteen jakelusta vastaa Pohjoisranta Burson-Marsteller.