12.04.2017

wpd Mäkikankaan tuulipuisto, wpd Jokelan tuulipuisto sekä wpd Tohkojan tuulipuisto ovat kaikki tuotannossa. Näiden kolmen tuulipuiston yhteisteho on 141,6 MW ja laskennallinen vuosituotanto n. 440GWh, joka vastaa n. 22 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.

wpd kiittää Pyhäjoen kuntaa ja Kalajoen kaupunkia tuulivoiman mahdollistamisesta alueelleen. Kiitos myös yhteistyökumppaneille, joiden avulla tuulivoimapuistot saatiin rakennettua.