21.04.2008

wpd Finland Oy käynnistää Oulun pohjoispuolelle suunnittelemansa, Suurhiekan alueelle sijoittuvan merituulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA) liittyvät kenttäselvitykset.

wpd kehittää Oulun pohjoispuolelle Suurhiekan alueelle suurta merituulipuistoa, johon rakennettaisiin yhteensä noin 400 – 600 MW tuulivoimaa. Hankkeessa on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely, mihin liittyvät kenttätutkimukset, kuten linnustotarkkailut, kalasto- ja luontoselvitykset käynnistetään alkavalla viikolla. wpd:llä on Suurhiekan alueesta käyttöoikeussopimus Metsähallituksen kanssa.

Sen sijaan Vaasan eteläpuolelle Korsnäsiin suunnitellun merituulipuiston ympäristöselvityksiä lykätään.

– Korsnäsin merituulipuiston selvityksiä lykätään, sillä alueen käyttöoikeuteen liittyvät neuvottelut ovat vielä kesken. Samalla resursseja voidaan keskittää Suurhiekka -hankkeen selvityksiin, joiden tuloksia päästään myöhemmin hyödyntämään Korsnäsin hankkeessa, toteaa toimitusjohtaja Esa Holttinen.

Merkittävänä kansainvälisenä toimijana wpd haluaa olla mukana kehittämässä Suomen tuulivoimamarkkinoita ja vastata omalta osaltaan kansallisen ilmasto- ja energiastrategian haasteisiin. Suurten merituulivoimaprojektien lisäksi wpd Finland Oy kehittää useita pienempiä maalle sijoittuvia tuulipuistoja.

– Aiomme rakentaa useita pienempiä maalle sijoittuvia tuulipuistoja, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 100 ja 150 MW välillä. Tavoitteenamme on seuraavien 10 vuoden kuluessa rakentaa Suomeen 1000 MW tuulivoimaa ja siten luoda tuulivoimasta yksi maamme merkittävimmistä uusiutuvan energian lähteistä, sanoo Esa Holttinen.

Lisätietoja:
Esa Holttinen, Toimitusjohtaja, wpd Finland Oy, puh: 040 506 3632, e.holttinen(et)wpd.fi
Heli Rissanen, Johtaja, Ympäristö ja yhteiskuntasuhteet, wpd Finland Oy, puh. 040 578 7584, h.rissanen(et)wpd.fi