24.03.2010

YVA ry on myöntänyt wpd Finland Oy:lle Hyvä YVA -palkinnon. YVA ry myöntää palkinnon vuosittain kannustukseksi ja huomion kiinnittämiseksi johonkin ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kannalta esimerkilliseen ja ansiokkaaseen toimintaan.

Palkitsemisperusteluissa Suurhiekka-hankkeen merkittävimpien ympäristövaikutusten arviointia pidettiin ansiokkaana. Muun ohella myös osallistumisen ja vuorovaikutuksen eli asukkaiden ja yhteisöjen mielipiteiden selvittämistä ja esiin tuomista pidettiin perusteellisena.

YVA ry:n mukaan Suurhiekan merituulipuiston YVA toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten tuulivoiman hyödyntäminen tulisi Suomessa arvioida. ”Kattavat ja korkealaatuiset ympäristöselvitykset ovat keskeinen osa wpd:n hankesuunnittelua. Suurhiekan avomeri-YVA oli hanketyyppinä ensimmäinen laatuaan Suomessa ja asiantuntijayhteistyökumppanimme ovat tehneet merkittävää pioneerityötä esimerkiksi linnusto- ja kalastovaikutusten arvioinnissa. Palkinto on huomattavan suuren asiantuntijajoukon yhteisen ponnistelun tulos” kiittelee YVA:n ohjauksesta vastannut johtaja Heli Rissanen wpd Finland Oy:stä.

Suurhiekan merituulipuistohanke on edennyt lupavaiheeseen, jossa hankkeelle haetaan vesilain mukaista lupaa. Suurhiekan matalikolle, noin 25 km Iin edustalta, on tarkoitus rakentaa 80 voimalaa. Voimaloiden on arvioitu tuottavan sähköä noin 1500 GWh vuodessa, joka vastaa noin 300 000 ei-sähkölämmitteisen asunnon vuotuista kulutusta. Rakentamisen on arvioitu alkavan aikaisintaan vuonna 2013.

Lisätietoja:

Johtaja Heli Rissanen, P: 040-578 7584, » h.rissanen(et)wpd.fi
» Suurhiekka

» www.yvary.fi