01.03.2024

Wpd Suomen varatoimitusjohtaja Mattias Järvinen kävi tilaisuudessa läpi tuulivoima-alan keskeisiä kysymyksiä.

Pyhäjoen ja Merijärven kuntien alueille suunnitellun Hauksuonnevan tuulivoimahankkeen tiimoilta pidettiin helmikuun viimeisellä viikolla kaksi infotapahtumaa. Halusimme tehdä hanketta tutummaksi paikallisille asukkaille ja kuulla, minkälaisia ajatuksia tuulivoiman mahdollinen lisärakentaminen alueella herättää. Etenkin Pyhäjoella riittää kokemusta tuulivoimasta – onhan kunnan alueella jo reippaasti yli 100 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa. Myös wpd Suomi on paikallisille vanha tuttu, sillä olemme aiemmin toteuttaneet kuntaan kaksi tuulivoimapuistoa: Mäkikankaan 11 voimalan hankkeen vuonna 2015 ja Karhunnevankankaan 33 voimalan hankkeen, joka valmistui vuoden 2023 kesällä. Olikin ilo huomata, että hankkeet on otettu hyvin vastaan ja molemmissa tilaisuuksissa wpd Suomi sai asukkailta kehuja ja kannustusta.

Infotilaisuuksissa esittelimme hanketta ja kävimme läpi ajankohtaisia asioita, kuten voimaloiden sijoittelusuunnitelmaa ja maakuntakaavoituksen tilannetta. Molemmissa tilaisuuksissa esillä oli pari havainnekuvaluonnosta, karttoja ja näkyvyysalueanalyysin tulokset. Tilaisuuksiin oli mahdollista osallistua myös etänä, mikä keräsi yhteyksien päähän kymmenien ihmisten lisäyleisön. Mainostimme infotapahtumia paikallisissa lehdissä ja hankkeen sekä kuntien verkkosivuilla.

Tieto tilaisuudesta oli selvästi saavuttanut ihmiset hyvin, sillä tiistaina pidetty kaksituntinen infotapahtuma Pyhäjoella keräsi paikalle ennätysyleisön. Arviomme mukaan noin 90 ihmistä saapui paikan päälle Pirttikosken kylätalolle. Tilat toimivat onneksi mainiosti, ja saimme Pirttikosken kyläyhdistyksen väen avulla kaikille järjestettyä istumapaikat eikä kahvikaan päässyt loppumaan kesken. Infotilaisuus avattiin wpd Suomen varatoimitusjohtaja Mattias Järvisen ja Hauksuonnevan hankekehityspäällikkö Riikka Hietalan pitämällä yritys- ja hanke-esittelyllä, jonka aikana yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kiinnostuksen kohteena olivat erityisesti hankkeen aikataulu ja tämänhetkiset suunnitelmat. Paikallisten tuulivoimatietämys osoittautui erittäin vankaksi – huolenaiheita tuntui olevan hyvin vähän, eikä yleisöllä juurikaan ollut kysyttävää tuulivoimasta yleisesti. Moni saapuikin paikalle vain kuulemaan hankkeen tuoreimmat uutiset. Esityksen jälkeen väki hajaantui tutustumaan esillä oleviin materiaaleihin ja jutustelemaan paikalla olleiden wpd:läisten kanssa. Tunnelma oli varsin leppoisa ja saimme asukkailta paljon arvokasta tietoa ja hauskojakin tarinoita jo rakennettujen tuulivoimahankkeiden hyvistä ja huonoista puolista.

Torstai-illan infotilaisuus pidettiin Merijärvellä Koivupuhdon koululla. Yleisöä oli paikalla hieman hillitymmin kuin Pyhäjoella, mutta tunnelma oli silti mainio ja ihmiset pääosin hankkeen kannalla. Kahvittelemaan saapui useita hankealueen maanomistajia, joiden keskuudessa alustavat voimalapaikat ja tiesuunnitelma herättivät paljon mielenkiintoa. Jonkin verran nousivat esiin myös tuulivoimarakentamisen vaikutukset metsästykseen, minkä vuoksi olemmekin jo alustavasti suunnitelleet pitävämme hankealueen metsästysseurojen kanssa erillisen tilaisuuden lähitulevaisuudessa.

Lisätietoa hankkeesta ja sen ajankohtaisista tapahtumista löydät sivuiltamme: https://www.wpd.fi/projects/hauksuonneva-pyhajoki-ja-merijarvi/