19.09.2008

Julkaistavissa 19.9.2008 kello 12:00

Metsähallitus ja wpd Finland Oy käynnistävät yhteisen tuulipuistohankkeen Muonion Mielmukkavaaralla. Merenpinnasta noin 470 metriin kohoava Mielmukkavaara sijaitsee Muonion kunnan Yli-Muonion kylässä. Vaaran lakialue on Metsähallituksen hallinnassa olevaa talousmetsää. Alue on varattu tuulivoimatuotannon alueeksi niin voimassa olevassa Tunturi-Lapin seutukaavassa kuin valmisteilla olevassa Tunturi-Lapin maakuntakaavaluonnoksessa.

Tuulivoimatuotantoon soveltuvan alueen koko on noin 350 ha ja osapuolet arvioivat sen mahdollistavan vähintään 10 tuulivoimayksikön tuulipuiston toteuttamisen.  Kokonaisteholtaan puisto olisi vähintään 30 megawattia.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa käynnistetään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) sekä tuulimittausten suunnittelu. Aikataulun mukaisesti tuulimittaukset käynnistyisivät kesällä 2009 ja rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2011. Hankkeen suunnittelua jatketaan tiiviissä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa.

– Metsähallitus haluaa edistää uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä ja tutkia yhdessä alan toimijoiden kanssa alueidensa soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon. Tarkemmat tutkimukset suunnataan alueille, jotka ovat maakuntakaavoissa varattu kyseiseen tarkoitukseen, sanoo Metsähallituksen Laatumaan johtaja Antero Luhtio. Hänen mukaansa Muonion Mielmukkavaara on yksi Lapin mielenkiintoisimmista kohteista ja soveltuu siksi erinomaisesti tuulivoiman pilottikohteeksi.

– Olemme kiinnostuneet Lapin alueen tuulivoimapotentiaalin hyödyntämisestä laajemminkin. Muonion hanke on meille tärkeä päänavaus ja yhteistyö Metsähallituksen kanssa luo meille tärkeän yhteydenpitokanavan Lapin alueen eri sidosryhmiin. Konsernimme kehittää tunturituulivoimaa myös Pohjois-Ruotsissa, toteaa wpd Finland Oy:n toimitusjohtaja Esa Holttinen. Yritys on hiljattain käynnistänyt kaksi hanketta Metsähallitusta vastaavan Ruotsin Sveaskogin kanssa.

LISÄTIETOJA
Johtaja Antero Luhtio, Metsähallitus, gsm 0400 459 969
Toimitusjohtaja Esa Holttinen, wpd Finland Oy, gsm 040 506 3632