Kylkivaaran tuulipuisto

Sijainti

Wpd Finland Oy suunnittelee 21 voimalan tuulipuistoa Paltamon ja Ristijärven kuntien alueille. Paltamon keskustaan on hankealueelta noin 22 kilometriä ja Ristijärven keskustaan noin 14 kilometriä. Lähin taajama on Paltamossa sijaitseva Kontiomäki, joka sijaitsee noin yhdeksän kilometriä hankealueesta lounaaseen. Alustava suunnittelualue on kooltaan 2 032 hehtaaria, josta Paltamon puolella on 1 767 hehtaaria ja Ristijärven puolella 265 hehtaaria. Alue rajoittuu osittain myös Sotkamon kunnan rajaan.

Hanke

Kylkivaaran tuulipuiston voimaloiden yksikköteho tulee olemaan enintään 10 MW, eli koko tuulipuiston nimelliskapasiteetti olisi noin 210 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus tulee olemaan korkeintaan 300 metriä.

YVAssa eli ympäristövaikutusten arvioinnissa tullaan tarkastelemaan erilaisia vaihtoehtoja hankkeen toteuttamiseksi. Kylkivaaran hankealueen koko ja voimaloiden lukumäärä voivat muuttua YVA- ja kaavamenettelyn aikana, kun hankkeen vaikutuksia luontoon, ihmisiin ja maisemaan selvitetään. Hankkeessa pyritään mahdollisimman pieniin ympäristövaikutuksiin.

Paikallisille asukkaille ja muille hankkeesta kiinnostuneille tullaan järjestämään yleisötilaisuuksia hankkeen edetessä.

Ajankohtaista

Kaavoitus
12/2022: Kylkivaaran tuulipuiston kaavoitusaloitteet on käsitelty sekä Paltamon että Ristijärven kunnissa ja hankealueen osayleiskaavoitus on päätetty aloittaa.

Tuulipuistohankkeen eteneminen vaiheittain

Tuulipuistohanke voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Kylkivaaran hanke on siirtymässä vaiheeseen 2.


1. vaihe: Alueen maanomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista


2. vaihe: Selvitetään hankkeen vaikutukset osana YVA- ja kaavamenettelyä


3. vaihe: Hankkeelle haetaan rakentamiseen tarvittavat luvat


4. vaihe: Tuulipuisto rakennetaan