22.02.2011

Suurhiekan merituulipuistohankkeelle on ensimmäisenä avomerihankkeena Suomessa myönnetty vesilupa. wpd jatkaa hankkeen suunnittelua tavoitteenaan aloittaa tuulipuiston rakennustyöt 2014, mikäli valtion merituulivoiman tukiratkaisut mahdollistavat sen.

Suurhiekan merituulipuisto sai Suomen ensimmäisenä avomerihankkeena hankkeen toteuttamiselle keskeisen vesiluvan. Lupa mahdollistaa 80 tuulivoimalan ja mantereelle johtavan merikaapeliyhteyden rakentamisen. Luvan on myöntänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Suurhiekan merituulipuiston rakentaminen edellyttää valtiolta merituulivoimakohtaisia lisätukiratkaisuja jo päätettyjen syöttötariffiratkaisujen lisäksi. Suomen vuodelle 2020 asetettujen tuulivoimatavoitteiden toteutuminen ei ole mahdollista ilman ison mittakaavan merituulivoimaa. ”Olemme viimeisen neljän vuoden ajan vieneet hankettamme läpi erilaisten arviointi- ja lupamenettelyjen. Nyt odotamme tulevalta hallitukselta konkreettisia merituulivoiman rakentamisen mahdollistavia toimenpiteitä, jotta lopullinen tavoite – sähköntuotanto noin 300 000 kotitalouteen Suurhiekan merituulipuistossa – toteutuisi” sanoo wpd Finland Oy:n varatoimitusjohtaja Heli Rissanen.

wpd jatkaa hankkeen toteutussuunnittelua keskeytyksettä edelleen tavoitteenaan käynnistää rakennustyöt 2014. Suunnittelusta vastaa wpd Finland Oy yhdessä wpd Offshore GmbH:n kanssa. wpd Offshore GmbH suunnittelee ja kehittää 16 merituulipuistohanketta eri puolilla Eurooppaa, ja viime vuonna wpd vastasi Saksan ensimmäisen kaupallisen merituulipuiston, Baltic I:n, rakentamisesta. Maatuulivoimaa wpd on toteuttanut yhteensä yli 2000 MW:n edestä.

Lisätietoja:
Heli Rissanen, Varatoimitusjohtaja
gsm 040 578 7584, h.rissanen(et)wpd.fi

www.wpd.fi > Tuulivoimaprojektit > Merituulivoima > Ii – Suurhiekka

www.avi.fi > Ajankohtaista > Tiedotteet > Vesilain mukainen lupa Suurhiekan tuulivoimapuiston rakentamiseen